Truy Bắt Ba Đậu Yêu

Dù đã vượt qua các trạm gác xâm nhập sâu vào các tòa thành nhưng chỉ vì "trượt vỏ dưa hấu" khi đi ngang nhà Ngư Dân Lão Kim tại Lê Dương Đảo đã khiến hành tung của Điệp Viên Mập và kế hoạch của chúa tể ác ma bị bại lộ.

Mảnh da dê chứa đầy mật ngữ cùng tung tích kẻ do thám đã được chuyển đến Đông Huyền Thành. Ngay lập tức, Trưởng Cận Vệ Đông Huyền Thành đã triệu tập toàn bộ cư dân đại lục Vô Ưu, ban bố lệnh giới nghiêm toàn thành đồng thời triệu tập nhân thủ tìm cách phá giải mật ngữ và thu phục kẻ do thám bụng bự. Chuyên án đặc biệt này được mệnh danh là THẦN THÚ TÔNG SƯ và được chia làm hai phần với

PHẦN 1
TRUY BẮT KẺ DO THÁM CỦA CHÚA TỂ MEHDI


 Yêu cầu: cấp độ 50 trở lên
 Thực hiện: mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 lần duy nhất
 Phần thưởng: Pet Ba Đậu Yêu Ác Ma
 Pet: phẩm chất xanh lục - đã khóa

 HỎI THĂM

Ngư Dân Lão Kim tại Lê Dương Đảo đang nắm giữ tin tức về kẻ do thám do Mehdi phái vào Đại Lục Vô Ưu để thám thính tin tức nhằm thôn tính nơi này. Cư dân hãy mang mật thư và thông tin này về cho Trưởng Cận Vệ Đông Huyền Thành THĂM DÒ

Dựa vào số ít mật ngữ giải mã được, Trưởng Cận Vệ Đông Huyền xác nhận thông tin của Ngư Dân Lão Kim về tin tức kẻ thám thính của Mehdi đã xuất hiện ở Vô Ưu Đại Lục hoàn toàn chính xác. NHẬN TIN

Tuy nhiên, không tin bạn có năng lực có thể phá hủy kế hoạch của Mehdi và thu phục Điệp Viên Mập vì vậy Trưởng Cận Vệ đã đưa yêu cầu bạn phải chứng minh thực lực của mình. Nếu thành công vượt qua thử thách mới tiết lộ các thông tin liên quan.

 

Sau khi hoàn thành thử thách chứng minh thực lực hãy trở về báo cáo để nhận thông tin điều tra

 TÌM HIỂU
 
Mọi thông tin về kẻ thám thính đều nằm trong mảnh da dê, tuy nhiên thông tin đã được mã hóa, để đọc được chúng mọi người hãy mang đến Kỵ Bình Nguyên nhờ Tiến Sĩ Harry giải mã
 


 GIẢI MÃ

Tiến Sĩ Harry xác nhận có thể giải mã được mật thư tuy nhiên một số nguyên liệu quan trọng làm thuốc dẫn chính  hiện tại không còn. Mọi người hãy tiến hành thu thập thuốc dẫn giúp Tiến Sĩ Harry để điều chế thuốc giải mã


 THÔNG BÁO

Mật thư được giải mã đã hé lộ dã tâm khủng khiếp của Mehdi cùng tung tích của kẻ do thám đang ẩn giấu tại Linh Lan. Đây là thông tin khẩn cấp, cư dân hãy nhanh chóng thông báo cho tộc trưởng Bối Tư để xin chỉ thị!

 

 THUẦN PHỤC

Để phá hủy âm mưu của Mehdi, điều đầu tiên là cần bắt sống kẻ do thám để ngăn chặn thông tin tình báo quân lực của đại lục Vô Ưu trước khi nó được chuyển đến chúa tể ác ma. Hiện kẻ do thám đang ẩn nấp trong hình dạng của Bách Thảo Tinh tại Linh Lan. Hãy nhanh chóng tiêu diệt và bắt kẻ thám thính lộ rõ nguyên hình về cho tộc trưởng.

 

Sau khi tiêu diệt Bách Thảo Tinh hãy mang kẻ thám thính về để tộc trưởng Bối Tư tra hỏi và thuần phục


Phần 1 của kế hoạch Thần Thú Tông Sư để truy bắt kẻ do thám đã được các tộc trưởng vạch ra và chi tiết đến tận kẻ răng. Chỉ còn đợi thời cơ là có thể bắt được Điệp Viên Mập. Vậy Phần 2 của chuyên án đặc biệt Thần Thú Tông Sư để phá hủy kế hoạch của chúa tể ác ma là gì?