Tính Năng Của Ấn Chương


Ấn Ký Chi Thạch - thánh vật giúp các Chiến Thú sở hữu sức mạnh, sự bảo hộ của 5 vị anh hùng mạnh nhất trong truyền thuyết đã trở thành vật phẩm tất yếu của các cư dân Vô Ưu bởi nó mang lại cho các Chiến Thú những lực lượng mà một loại trang bị cũng khó có thể so sánh được. Trải qua thời gian dài sử dụng và không ngừng tu luyện, các dũng sĩ Vô Ưu đã tìm ra cho mình các kỹ xảo và ngày càng thuần thục nắm giữ nguồn sức mạnh mới này.  

Dựa trên sự nghiên cứu và quan sát trong thời gian qua, Thánh Đường Thuật Sĩ nói với Tộc trưởng Bối Tư: "Đây chính là thời điểm tốt nhất để các dũng sĩ Vô Ưu kế thừa ý chí và sức mạnh của các anh linh viễn cổ. Hãy cổ vũ họ không ngừng chiến đấu để đạt được các Ấn Chương Vương Giả mở ra nguồn sức mạnh cho bản thân mình"

 THĂNG CẤP ẤN CHƯƠNG

 Tiến hành Thăng Cấp cho Ấn Chương để gia tăng thêm các năng lực cho Nhân vật và Pet
 Cấp độ tối đa của Ấn Chương là 10
 Ấn Chương khi thăng cấp sẽ đổi màu từ Trắng -> Xanh lục -> Xanh lam -> Tím -> Cam
 

 Để thăng cấp Ấn Chương cần có EXP Ấn Chương. Có 2 cách kiếm được EXP Ấn Chương là

  • Phân giải Ấn Chương không sử dụng
  • Sử dụng Ngọc Vinh Quang kiếm từ Mê Trận

 
 PHÂN GIẢI ẤN CHƯƠNG

 Phân giải Ấn Chương sẽ nhận được EXP Ấn Chương
 Tùy theo cấp độ/loại Ấn Chương khi phân giải sẽ nhận được 1 lượng EXP Ấn Chương nhất định

 

 Một số Ấn Chương Nhân Vật quý sẽ không thể phân giải