Tái Thiết Kỹ Năng

Đây là một trong những điểm nổi bật nhất của hệ thống thần khí vì các bạn có thể tự do thay đổi các Kỹ năng trưởng thành của chúng tùy theo mục đích sử dụng của mình.

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

 Thần khí chính: phải KHÓA

 Kỹ năng tái thiết: Chỉ tái thiết kỹ năng trưởng thành
 Vật phẩm: Thâm Hồng Tinh


 CÁCH THỨC TÁI THIẾT KỸ NĂNG

 Mở bảng Chế Tạo sau đó chọn mục Thần khí rồi chọn tính năng Tái thiết kỹ năng.
 

 Đặt thần khí chính và Thâm Hồng Tinh vào các ô tương ứng trên bảng Chế tạo sao đó chọn kỹ năng cần Tái thiết


 
 Hoàn thành xong các yêu cầu nhấn T.thiết (Tái thiết) và chọn xác nhận OK là hệ thống sẽ tự động thực hiện


 

 Lưu ý  


 Chỉ có Kỹ năng trưởng thành của Thần khí chính mới có thể tái thiết kỹ năng.
 Tái thiết kỹ năng Thần khí cần có “Thâm Hồng Tinh”, mỗi lần thực hiện sẽ tiêu hao 1 viên.
 Sau khi tái thiết kỹ năng đã chọn sẽ mất, kỹ năng mới cấp 1 sẽ xuất hiện ngẫu nhiên.
 Có khả năng kỹ năng sau xuất hiện sẽ là kỹ năng đã chọn tái thiết lập