Hướng Dẫn Gửi Yêu Cầu

Để gửi yêu cầu đến hỗ trợ, các cư dân Vua Pháp Thuật hãy đọc kỹ hướng dẫn sau đây để tránh việc cung cấp thông tin thiếu sót dẫn đến quá trình hỗ trợ bị kéo dài thời gian

 ĐỊA CHỈ GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ


 CHỌN VUA PHÁP THUẬT ĐỂ GỬI YÊU CẦU


 ĐĂNG NHẬP ĐỂ GỬI YÊU CẦU

 Đối với cư dân sử dụng tài khoản VTC ID tham gia Vua Pháp Thuật

 
  • Chọn sử dụng Đăng nhập VTCid


 
  • Sử dụng tài khoản VTCid (Tài khoản đăng nhập Vua Pháp Thuật có nhân vật cần hỗ trợ) để đăng nhập


 Đối với cư dân sử dụng tài khoản goPlay
 
 
 GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ
 
 Để gửi yêu cầu hỗ trợ cư dân cần Chọn loại yêu cầu từ danh sách các loại yêu cầu được liệt kê sẵn
 
 

Lưu ý: Đối với yêu cầu về Thay đổi thông tin tài khoản, Khóa - Mở khóa tài khoản chỉ giải quyết cho tài khoản goPlay
 
 Cung cấp đầy đủ các thông tin như yêu cầu tại các mục có dấu * và cả số điện thoại liên hệ 
 

 
 Đối với một số yêu cầu cần cung cấp hình ảnh, cư dân có thể gửi file đính kèm tại mục File ảnh đính kèm
 Sau khi hoàn thành các cư dân chỉ cần nhấn GỬI YÊU CẦU

 

 
 Các cư dân lưu ý, ngoại trừ các yêu cầu về Thay đổi/Cấp lại Thông tin tài khoản cần phải cung cấp Thông tin khi đăng ký ở các mục khác khi gửi yêu cầu, cư dân không nên cung cấp thông tin tài khoản khi đăng ký của mình

 XEM PHẢN HỒI YÊU CẦU HỖ TRỢ

 Sau khi đăng nhập tại hỗ trợ goPlay nếu có phản hồi yêu cầu hỗ trợ các cư dân có thể thấy thông báo như hình bên dưới
 

 Click vào phản hồi từ GM hệ thống sẽ hiển thị DANH SÁCH YÊU CẦU ĐÃ GỬI


 Click chọn yêu cầu trong danh sách để xem nội dung


 
 Nếu có vấn đề liên quan đến nội dung được BAN QUẢN TRỊ TRẢ LỜI cư dân có thể gửi THÔNG TIN PHẢN HỒI