Cường Hóa

Hồn khí vốn có nguồn gốc từ Hồn tộc thời viễn cổ, bộ tộc này vốn thân thể vô cùng suy yếu nhưng lại sở hữu sức mạnh linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Để sinh tồn, họ đã tìm tòi và hợp nhất sức mạnh giữa vũ khí và linh hồn để tạo thành một trang bị được gọi là Hồn khí. Lợi dụng tri thức về Phù văn, người Maya đã cải tạo và khiến Hồn khí có thể được con người sử dụng từ đó kích phát sức mạnh linh hồn mang lại các năng lực đặc biệt cho bản thân.

Không chỉ vậy, được thừa hưởng khả năng hội tụ sức mạnh tự nhiên từ Phù văn giờ đây mỗi khi sử dụng Hồn khí sẽ dẫn động các hiệu ứng đặc biệt chỉ những thành viên cao quý nhất thuộc hoàng gia Maya mới có được.

 ĐIỀU KIỆN CƯỜNG HÓA

 Nhân vật: cấp độ 50+
 Vật phẩm yêu cầu:
 • Bạc
 • Bí Ngân
Lưu ý:

- Bí Ngân có thể có được thông qua phân giải Mật Bảo

 HIỆU QUẢ CƯỜNG HÓA

 Gia tăng các thuộc tính và sức mạnh của nhân vật và pet
 Chỉ số thuộc tính gia tăng gồm: HP, Công Vật Lý, Công Ma Pháp, Tốc Độ
 

 CÁCH THỨC CƯỜNG HÓA

 Chọn Nhân Vật (Phím tắt C) -> chọn Tr.bị -> chọn Hồn Khí

 

 Tại bảng Hồn Khí -> Chọn Cường Hóa Hồn Khí để tiến hành Cường Hóa
 
 • Có thể chọn bất kỳ một trong 4 loại Hồn Khí để cường hóa
 • Phẩm chất của Hồn Khí khi cường hóa là: Trắng -> Xanh lục -> Xanh dương -> Tím -> Cam -> Đỏ
 • Cấp độ tối đa của mỗi loại Hồn Khí là cấp 50
 • Các chỉ số thuộc tính của từng loại Hồn Khí sẽ được cộng dồn cho nhân vật
 
 Tại bảng Cường Hóa Hồn Khí sẽ bao gồm các thông tin như sau:
 
 • Tên Hồn Khí chọn kích hoạt và các chỉ số thuộc tính gia tăng hiện có
 • Thuộc tính: thuộc tính hiện tại của Hồn Khí
 • Thuộc tính sau: thuộc tính Hồn Khí đạt được khi Cường hóa thành công
 • Bí ngân cần: lượng Bí Ngân cần cho 1 lần thực hiện Cường hóa
 • Ngân phiếu cần: lượng ngân phiếu cần để thực hiện Cường hóa
 • Thành công: tỉ lệ thành công khi thực hiện Cường hóa
 • Cường hóa: thực hiện Cường hóa 1 lần
 • Cường hóa 10 lần (VIP 3 mới sử dụng được): thực hiện 10 lần Cường hóa cùng lúc
 Tùy theo cấp độ Hồn Khí sẽ yêu cầu lượng Bí Ngân, Ngân Phiếu khác nhau và tỉ lệ thành công khác nhau
 

 Khi Cường Hóa Hồn Khí đạt cấp độ nhất định sẽ thăng cấp độ hiệu ứng của Hồn Khí
 
 • Cường Hóa Hồn Khí đạt cấp 30 cấp độ hiệu ứng của Hồn Khí tương ứng sẽ đạt cấp 2
 • Cường Hóa Hồn Khí đạt cấp 50 cấp độ hiệu ứng của Hồn Khí tương ứng sẽ đạt cấp 3

 Tùy theo cấp độ đạt được tại mỗi loại Hồn Khí cư dân sẽ:
 
 • Mở các ô đặt Phù Văn nhân vật và pet
 • Các Phù văn sẽ gia tăng sức mạnh nhân vật và pet
Cấp độ hồn khí đạt Vị trí Ô phù văn được mở
5 1
10 2
15 3
20 4
25 5
30 6
40 7
50 8