Chế Thuốc

Trong 6 nghề nghiệp của Vua Pháp Thuật nếu nói đến trị liệu và chế thuốc phải nói đến Danh Y, tuy nhiên nếu bản thân có thể học được một số tri thức về Chế thuốc để đề phòng các tình huống bất ngờ thì càng tuyệt vời hơn, nhất là khi phiêu lưu trên các vùng đất hoang vắng đầy nguy hiểm của Vô Ưu Đại Lục và Tiên Cảnh Đại Lục.
 
Hiện tại, Đại Sư Kỹ Năng Sống tại Điêu Linh Thôn đang mở lớp chỉ dạy mọi người về cách Chế thuốc, các bạn hãy nhanh đến đăng ký tham gia khóa học tập các kiến thức cơ bản về nó

 TÁC DỤNG CỦA CÁC LOẠI THUỐC

  • Các dược phẩm được chế thành chỉ có thể sử dụng trong khi chiến đấu
  • Tác dụng của dược phẩm chủ yếu phục hồi HP, MP, gia tăng SP, gia tăng công kích, giảm lực công kích
  • Nếu sử dụng Dược thảo và Nông sản không khóa thì khi Chế thuốc dược phẩm tạo ra sẽ không khóa và ngược lại.
  • Trong quá trình Chế thuốc có thể có tỉ lệ chế ra các loại dược phẩm có hiệu quả cao hơn.
 QUY TẮC CHẾ THUỐC

  • Mỗi lần chế thuốc sẽ được 1 dược phẩm và mất điểm sức lực nhưng sẽ tăng một lượng điểm Độ thành thục
  • Khi hết điểm sức lực sẽ không thể tiến hành chế thuốc nữa
  • Khi Độ thành thục đạt đến mức độ cao nhất của cấp độ hiện tại sẽ không thể tiếp tục gia tăng
  • Khi Độ thành thục đạt mức có nhất có thể thăng cấp của kỹ năng
  • Cấp độ kỹ năng Chế thuốc càng cao thì có thể chế được các loại dược phẩm cao cấp hơn
 HỌC KỸ NĂNG CHẾ THUỐC

 Điều Kiện Học

- Cấp độ: nhân vật đạt cấp độ 50 trở lên
- NPC học: Đại Sư Kỹ Năng Sống (Tọa độ: 132,96) tại Điêu Linh Thôn Cách Học

- Đến Điêu Linh Thôn đối thoại với Đại Sư Kỹ Năng Sống chọn Học Kỹ Năng Chế Thuốc- Sau khi học xong cư dân sẽ nhận được 2 vật phẩm gồm

  Tên vật phẩm Mô tả
Sách Kỹ Năng Ma Huyết Hoàn Học sẽ nhận được kỹ năng chế thuốc Ma Huyết Hoàn
Sách Kỹ Năng - Chế Thuốc Học để mở kỹ năng Chế Thuốc

- Sau khi học xong Kỹ năng - Chế Thuốc từ Sách Kỹ Năng - Chế Thuốc cư dân có thể mở bảng Chiêu (Phím tắt S) mục Kỹ năng sống để kiểm tra

 Học Các Kỹ Năng Chế Thuốc Khác

Để học các kỹ năng chế thuốc khác cư dân cần phải đạt các điều kiện như sau:

- Cấp độ kỹ năng chế thuốc tương ứng với cấp độ của Công Thức chế thuốc
- Để gia tăng kỹ năng Chế Thuốc cần cấp độ nhân vật phù hợp, Exp, Tiền và Độ thành thục khi chế thuốc đạt được

Các Công Thức chế thuốc có thể tìm được thông qua

- Làm nhiệm vụ bang hội
- Ước nguyện tại Cây Ước Nguyện
- Làm nhiệm vụ 200 vòng
- Tham gia một số sự kiện đặc biệt
- Mua Công thức chế thuốc cấp thấp tại Đại Sư Kỹ Năng Sống


 
Để kiểm tra các dược phẩm mình có thể chế và chế thuốc các bạn tại màn hình game chọn Sản xuất tìm phần Chế thuốc và nhấp vào cấp độ kỹ năng tương ứng của mình để xem chi tiết.

 
 HIỆU QUẢ CỦA CÁC LOẠI THUỐC
 
Tên Thuốc Công dụng
Cấp 1
Ma Huyết Hoàn Hồi phục lượng HP bằng 75 x cấp độ, 1 mục tiêu
Cam Lâm Lộ Hồi phục lượng MP bằng 40 x cấp độ, 1 mục tiêu
Kỳ Tích Thủy Hồi phục 15 điểm SP
Cấp 2
Thái Dương Thủy Hồi phục lượng HP bằng 100 x cấp độ, 1 mục tiêu
Nguyệt Lượng Thủy Hồi phục lượng MP bằng 60 x cấp độ, 1 mục tiêu
Minh Tinh Dược Thủy Hồi phục 20 điểm SP
Cấp 3
Ma Năng Dược Tễ Hồi phục 25 điểm SP
Thiên Hương Hoàn Hồi phục lượng HP bằng 60 x cấp độ, 3 mục tiêu
Đậu Khấu Lộ Hồi phục lượng MP bằng 30 x cấp độ, 3 mục tiêu
Cấp 4
Tứ Phương Linh Động Hoàn Hồi phục HP bằng 75 x cấp độ, 3 mục tiêu, 3 lượt tiếp hồi 750 HP
Khu Thiên Tán Giảm sát thương ma pháp, duy trì trong 3 lượt
Cách Địa Hương Giảm sát thương vật lý cho 2 mục tiêu, duy trì trong 3 lượt
Cấp 5
Truy Huyết Đan Tăng 5000HP + 25%HP cho mục tiêu
Thiết Bì Phong Tinh Bảo vệ 2 mục tiêu tránh khỏi sát thương vật lý, duy trì trong 3 lượt
Cửu Hoa Ngọc Lộ Bảo vệ 2 mục tiêu tránh khỏi sát thương ma pháp, duy trì trong 3 lượt
Cấp 6
Hỏa Linh Dược Hoàn Khôi phục HP bằng 100 x cấp độ + 10% HP, 1 mục tiêu
Thiên Tinh Dược Hoàn Khôi phục HP bằng 90 x cấp độ, 3 mục tiêu
Lan Bác Dược Tể Hồi phục MP bằng 75 x cấp độ, 1 mục tiêu
Cấp 7
Thổ Tân Ma Hoàn Hồi phục HP bằng 100 x cấp độ, 3 mục tiêu
Ma Tính Thạch Dung Thủy Giảm sát thương ma pháp cho 2 mục tiêu, duy trì trong 3 lượt
Lý Tính Băng Dung Thủy Giảm sát thương vật lý cho 2 mục tiêu, duy trì trong 3 lượt


 CÔNG THỨC CHẾ & NGUYÊN LIỆU SỬ DỤNG

Chế thuốc Nguyên liệu sử dụng
Cấp độ 1
Ma Huyết Hoàn 4 Ninh Thần Thảo 1 Mạn Thủy Đằng 1 Lúa Mạch
Cam Lâm Lộ 3 Mê Tâm Thảo 2 Ninh Thần Thảo 1 Mạn Thủy Đằng
Kỳ Tích Thủy 3 Sa Cúc Căn 2 Mạn Thủy Đằng 1 Ninh Thần Thảo
Cấp độ 2
Thái Dương Thủy 3 Sa Cúc Căn 2 Mê Tâm Thảo 1 Mạn Thủy Đằng
Nguyệt Lượng Thủy 4 Anh Hồn Thảo 1 Ninh Thần Thảo 1 Sa Cúc Căn
Minh Tinh Dược Thủy 4 Anh Hồn Thảo 1 Sa Cúc Căn 1 Mạn Thủy Đằng
Cấp độ 3
Ma Năng Dược Tễ 4 Anh Hồn Thảo 2 Ninh Thần Thảo 1 Sa Cúc Căn
Thiên Hương Hoàn 4 Lăng Tinh Hoa 2 Anh Hồn Thảo 1 Sa Cúc Căn
Đậu Khấu Lộ 4 Toái Diệp Thảo 3 Sa Cúc Căn 1 Ninh Thần Thảo
Cấp độ 4
Tứ Phương Linh Động Hoàn 4 Toái Diệp Thảo 3 Lăng Tinh Hoa 1 Anh Hồn Thảo
Khu Thiên Tán 5 Băng Phong Hoa 2 Lăng Tinh Hoa 1 Anh Hồn Thảo
Cách Địa Hương 5 Băng Phong Hoa 2 Lăng Tinh Hoa 1 Sa Cúc Căn
Cấp độ 5
Truy Huyết Đan 5 Băng Phong Hoa 3 Toái Diệp Thảo 1 Lăng Tinh Hoa
Thiết Bì Phong Tinh 6 Thần Quang Thảo 2 Anh Hồn Thảo 1 Sa Cúc Căn
Cửu Hoa Ngọc Lộ 6 Thần Quang Thảo 2 Băng Phong Hoa 1 Lăng Tinh Hoa
Cấp độ 6
Lan Bác Dược Tể 4 La Cân Thảo 4 Khiên Bán Đằng 3 Cang Cúc Diệp
Thiên Tinh Dược Hoàn 6 Khiên Bán Đằng 3 La Cân Thảo 3 Thần Quang Thảo
Hỏa Linh Dược Hoàn 6 La Cân Thảo 3 Khiên Bán Đằng 4 Cang Cúc Diệp
Cấp độ 7
Ma Tính Thạch Dung Thủy 12 Thái Diệp Thảo 5 Thạch Trúc Căn 3 Khiên Bán Đằng
Lý Tính Băng Dung Thủy 12 Thạch Trúc Căn 5 Thái Diệp Thảo 3 Bông Cải
Thổ Tân Ma Hoàn 7 Thạch Trúc Căn 7 Thái Diệp Thảo 6 Hoàng Kim Quả

Lưu ý

Đối với một số loại sách dạy chế thuốc cao cấp các cư dân chỉ có thể sở hữu thông qua đẳng cấp bang hội và điểm cống hiến đạt đến một mức độ nhất định mới có thể sở hữu hoặc trong quá trình đào kho báu, tham gia một số hoạt động sự kiện trong game.