Cấp Độ, Cách Thăng Cấp & Túi Quà Tháng

Nhằm tri ân các cư dân đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Vua Pháp Thuật ngoài các chính sách hỗ trợ cư dân tham gia như Chuyển vàng nhận quà, Chuyển vàng nhận điểm thưởng, Phúc lợi, Kế hoạch tài chính,... Kể từ phiên bản Đánh Thức Mùa Hè một tính năng mới với hàng loạt các ưu đãi, đặc quyền có một không hai dành cho các cư dân sẽ chính thức ra mắt đó là ĐẶC QUYỀN VIP
 

Chỉ cần kích hoạt Đặc Quyền VIP nhân vật không chỉ nhận lại được 1 lượng Kim Phiếu nhất định cho chi phí đã sử dụng mà nhận được hàng loạt ưu đãi hàng ngày như: gia tăng sức mạnh, kinh nghiệm,... thậm chí kích hoạt các tính năng, chức năng đặc biệt trong hệ thống của Vua Pháp Thuật bao gồm cả tính năng Đổi Bảo Thạch tương tự như Thương Nhân Đạo Cụ.
 
 CẤP ĐỘ ĐẶC QUYỀN VIP


 Đặc quyền VIP có tổng cộng 7 cấp độ từ thấp tới cao theo thứ tự
 
Trắng -> Xanh Lục -> Xanh Lam -> Tím -> Cam -> Vàng -> Đỏ

 Để kích hoạch Đặc quyền VIP cần mua thẻ đặc quyền. Thẻ Đặc Quyền gồm:

Loại Thẻ Tháng Thẻ Quý Thẻ Nửa Năm
Thời hạn sử dụng 30 ngày 90 ngày 180 ngày
Giá kích hoạt (Vàng) 888 2268 3738
Loại hình VIP Trắng Xanh Lục Xanh Lam

 Một số lưu ý cần biết đối với Đặc Quyền VIP

- Thời gian sử dụng của Đặc Quyền VIP được tính từ thời điểm kích hoạt Thẻ của bất kỳ loại VIP nào lần đầu tiên.

Ví dụ: 
 • Vào ngày 6/6/2014 bạn mua Thẻ Tháng thì thời gian hết hạn sẽ tính đến ngày 6/7/2014
 • Nếu tại thời điểm này bạn mua tiếp Thẻ Quý thì thời gian hết hạn sẽ tính từ thời điểm mua Thẻ cao hơn và hết hạn vào 6/9/2014
- Chỉ tính cộng dồn thời gian sử dụng của Đặc Quyền VIP khi bạn chỉ mua một loại duy nhất và không thay thế bằng các loại thẻ cao hơn
- Nếu mua Thẻ có thời hạn cao hơn trong khi đã cộng dồn thời gian cho Thẻ trước đó thì thời gian cũng tính lại từ thời điểm mua Thẻ cao hơn. Không cộng dồn thời gian.

Ví dụ
 • Vào ngày 6/6/2014 bạn mua Thẻ Tháng 2 lần thì thời gian hết hạn sẽ tính đến 6/8/2014
 • Nếu tại thời điểm này bạn mua tiếp Thẻ Quý thì thời gian hết hạn sẽ tính từ thời điểm mua và hết hạn vào 6/9/2014
 CÁCH THĂNG CẤP ĐẶC QUYỀN VIP
 
 Để thăng cấp cấp độ cho đặc quyền VIP của bản thân có các cách như sau

- Đăng nhập nhận EXP VIP mỗi ngày
 • Thẻ Tháng: 500 EXP VIP
 • Thẻ Quý: 1000 EXP VIP
 • Thẻ Nửa Năm: 2000 EXP VIP
- Tiêu phí Vàng: sau khi kích hoạt VIP (bất kỳ loại nào) cứ tiêu phí mỗi 1 Vàng cư dân sẽ nhận được 1 EXP VIP
 • Tiêu phí vàng là sử dụng vàng cho các giao dịch với hệ thống Vua Pháp Thuật
 • Trường hợp sử dụng vàng qua giao dịch (đấu giá, trao đổi,...) của người chơi với người chơi sẽ không được tính
- Mua thêm VIP
 • Có thể mua VIP nhiều lần để tăng kinh nghiệm, thời gian, từ đó gia tăng cấp độ VIP. 
 • Trường hợp mua thêm Thẻ để cộng dồn thời gian chỉ diễn ra khi bạn chỉ sử dụng duy nhất 1 loại đặc quyền
 • Nếu đã gia hạn tăng thời gian mà tiến hành kích hoạt Thẻ cao hơn thì thời gian tính lại từ thời điểm mua Thẻ đó
 • Nếu đã mua VIP thời hạn cao thì không thể mua VIP có thời hạn thấp hơn.
 Khi hết hạn đặc quyền VIP, cư dân sẽ không thể sử dụng các đặc quyền.
 • Nếu quá hạn 3 ngày không kích hoạt đặc quyền VIP lần nữa, mỗi ngày sẽ bị giảm 1 lượng EXP VIP nhất định
 • Nếu kích hoạt lại lần nữa sẽ dựa vào loại hình VIP và cấp độ cao nhất còn lại để tính lại từ đầu
Ví dụ: cư dân đang sở hữu VIP5 (Cam), được 215000 EXP VIP và hết hạn VIP hơn 3 ngày.
 • Khi kích hoạt lại VIP cư dân chọn Thẻ tháng thì Đặc Quyền VIP của cư dân vẫn là VIP5 (Cam)
 • Tuy nhiên, cư dân chỉ có thể nhận được EXP VIP mỗi ngày khi đăng nhập là 500 EXP do kích hoạt Thẻ tháng
 CÁC TÚI QUÀ PHA LÊ VIP NHẬN
 
 Mỗi tháng các cư dân đã kích hoạt Đặc Quyền VIP, tùy theo cấp độ sẽ nhận được các Túi Quà Pha Lê
 Nếu trong tháng không nhận thì sẽ không nhận lại được nếu thời gian đã qua tháng sau
 
Tên Túi Quà   Tên quà tặng Số lượng
Túi Quà Pha Lê Trắng Ma Linh Lung 1
Huyết Linh Lung 1
Hình Nhân 10
Tiên Hoa 20
Loa 20
Túi Quà Tiêu Diêu (7 Ngày) 1
Túi Quà Pha Lê Lục Ma Linh Lung 1
Huyết Linh Lung 1
Hình Nhân 20
Tiên Hoa 20
Loa 20
Túi Quà Tiêu Diêu (7 Ngày) 1
Radar Nhỏ (7 Ngày) 1
Túi Quà Pha Lê Lam Ma Linh Lung 1
Huyết Linh Lung 1
Hình Nhân 20
Tiên Hoa 20
Loa 20
Trứng Gà 20
Túi Quà Tiêu Diêu (7 Ngày) 1
Radar Nhỏ (7 Ngày) 1
Đông Huyền Lệnh Kỳ (Lam) 1
Túi Quà Pha Lê Tím Ma Linh Lung 1
Huyết Linh Lung 1
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn  1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn  1
Sách Hồi Nhóm 20
Đông Huyền Lệnh Kỳ (Lam) 1
Hình Nhân 20
Tiên Hoa 20
Loa 20
Trứng Gà 20
Túi Quà Tiêu Diêu (7 Ngày) 1
Radar Nhỏ (7 Ngày) 1
Túi Quà Pha Lê Cam Ma Linh Lung 1
Huyết Linh Lung 1
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn 1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn 1
Ma Linh Lung Cao Cấp 1
Huyết Linh Lung Cao Cấp  1
Sách Hồi Nhóm 20
Loa Lớn Siêu Cấp 20
Đông Huyền Lệnh Kỳ (Tím)  1
Hình Nhân 20
Tiên Hoa 20
Loa 20
Trứng Gà 20
Túi Quà Tiêu Diêu (7 Ngày) 1
Radar Nhỏ (7 Ngày) 1
Túi Quà Pha Lê Vàng Ma Linh Lung 1
Huyết Linh Lung 1
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn 1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn 1
Ma Linh Lung Cao Cấp 1
Huyết Linh Lung Cao Cấp 1
Sách Hồi Nhóm 20
Loa Lớn Siêu Cấp 20
Đông Huyền Lệnh Kỳ (Tím)  1
Hình Nhân 20
Tiên Hoa 20
Loa 20
Trứng Gà 20
Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày)  1
Radar Nhỏ (7 Ngày) 1
Bò Hầm Tương 20
Túi Quà Pha Lê Đỏ Ma Linh Lung 1
Huyết Linh Lung 1
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn  1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn 1
Ma Linh Lung Cao Cấp 1
Huyết Linh Lung Cao Cấp 1
Sách Hồi Nhóm 20
Loa Lớn Siêu Cấp 20
Đông Huyền Lệnh Kỳ (Cam) 1
Hình Nhân 20
Tiên Hoa 20
Loa 20
Trứng Gà 20
Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày) 1
Radar Nhỏ (7 Ngày) 1
Bò Hầm Tương 20
Gân Bò Xào 20