CHUỖI SỰ KIỆN ĐÓN TẾT ĐOAN NGỌ

CHUỖI SỰ KIỆN ĐÓN TẾT ĐOAN NGỌ

Thân chào các cư dân!

Vua Pháp Thuật gửi đến các cư dân chuỗi sự kiện hấp dẫn để mọi người thõa sức vui chơi trong dịp Tết Đoan Ngọ này

 
 THỜI GIAN & YÊU CẦU THAM GIA

 Thời gian diễn ra: từ 0:00 ngày 08.06 đến 23:59 ngày 10.06.2024
 Cấp độ tham gia sự kiện: 30+
 NPC sự kiện: Sứ Giả Tết Đoan Ngọ

 
 
 HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Trong thời gian sự kiện đến gặp Sứ Giả Tết Đoan Ngọ nhận nhiệm vụ chế tạo Túi Thơm. Có 2 nhiệm vụ bao gồm:

 
  • Tạo Túi Thơm
  • Chế tạo Túi Hương Liệu Cao Cấp

 Chế tạo Túi Thơm cần các nguyên liệu bao gồm Lá Ngải Cứu, Hùng Hoàng hoặc Hùng Hoàng Cao Cấp, Vải Thô. Trong đó:
 
  • Hùng Hoàng và Hùng Hoàng Cao Cấp có thể mua tại Sứ Giả Tết Đoan Ngọ
  • Lá Ngải Cứu có thể thu thập từ hao tại Lê Dương Bắc, Quang Bình Nguyên, Đông Xuất Vân và Thiên Lục Châu

 Chế tạo thành công Túi Thơm thông thường ngoài nhận được tiền tài, Lễ Hộp Bánh Ú, nguyên liệu làm bánh ú đặc biệt và các phần thưởng bất ngờ khác
 Chế tạo thành công Túi Hương Liệu Cao Cấp ngoài nhận được các quà tặng như nhiệm vụ Tạo Túi Thơm còn có cơ hội nhận được:

 
  • Sách Dạy Nấu Ăn cấp 3 - cấp 7
  • Danh hiệu 30 ngày Rada Sát Sát Sát
  • Các loại Hoàng Kim Lễ
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA SỰ KIỆN
 
 Nhiệm vụ Tạo Túi Thơm mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành tối đa 5 lần
 Chế tạo Túi Hương Liệu Cao Cấp không giới hạn số lần hoàn thành
 Các vật phẩm sự kiện có thời hạn sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời hoặc Túi Đồ nhân vật khi hai túi này đầy.

 Sẽ không hỗ trợ cấp lại khi vật phẩm mất  do Túi đồ/ Túi Tạm Thời của nhân vật đầy
 Cần sử dụng vật phẩm trước thời gian hết hạn, sẽ không hỗ trợ phục hồi khi vật phẩm quá thời hạn sử dụng
 Hùng Hoàng và Hùng Hoàng Cao Cấp không thể xếp chồng lên nhau
 NPC sự kiện sẽ biến mất vào 23:58 ngày 10.06.2024