CHUỖI SỰ KIỆN "CA KHÚC KHẢI HOÀN"

Đổi Dỏm Lấy Xịn

Dù diễn ra trong bất kỳ thời gian nào hay với bất kỳ vật phẩm nào, hoạt động Đổi "Dỏm" Lấy "Xịn" đã và luôn luôn được các cư dân Vua Pháp Thuật quan tâm và hết lòng ủng hộ.


Mang theo ý nghĩa, mong muốn mọi cư dân Vô Ưu đều sở hữu được những bảo vật như ý thông qua việc trao đổi các vật phẩm thông thường mà mọi người chăm chỉ tích góp trong quá trình phiêu lưu mà sự kiện Đổi Dỏm Lấy Xịn đã được tổ chức qua vô số lần ở các vùng đất của Vua Pháp Thuật. Nhân dịp Giải Phóng Miền Nam 30.04 và Quốc Tế Lao Động 01.05  hoạt động đặc biệt này sẽ tiếp tục lần nữa được diễn ra hình thức ĐỔI KỸ NĂNG PET

 THỜI GIAN DIỄN RA

 Thời gian đăng ký: bắt đầu từ 30.04 - 06.05.2017
 Thời gian công bố kết quả: 07.05.2017
 Thời gian trao đổi:


 • Giờ trao đổi: 9:00 - 11:30 và 14:00 - 16:30
 • Ngày trao đổi: 08.05 và 09.05.2017
 • Hình thức trao đổi: chỉ trao đổi khi nhân vật online trong Vua Pháp Thuật
 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 Cư dân Vua Pháp Thuật đều có thể đăng ký tham gia tuy nhiên cần chú ý:


 • Chọn đúng loại tài khoản và đúng tên sách kỹ năng để đổi
 • Chọn đúng server có nhân vật tham gia sự kiện để đăng ký
 Cư dân Vua Pháp Thuật đăng ký tham gia sự kiện bằng cách
 CÁC SÁCH KỸ NĂNG PET TRUNG VÀ CAO CẤP CÓ THỂ ĐỔI

  Tên kỹ năng Hiệu quả   Stt  
 Tinh Thần Tập Trung  Tăng tỉ lệ chính xác khi tấn công vật lý 1
 Vỏ Ngoài Phóng Điện  Tăng tỉ lệ miễn sát thương vật lý 2
 Ngạnh Xác Hóa  Tăng tỉ lệ phòng ngự vật lý 3
 Thú Tính Tỉnh Ngộ  Tăng tỉ lệ tấn công vật lý 4
 Cổ Long Chi Hồn  Tăng tỉ lệ tấn công ma pháp 5
 Long Lân Chi Giáp  Tăng tỉ lệ miễn sát thương ma pháp 6
 Vẻ Ngoài Yếu Ớt  Tăng tỉ lệ phòng ngự ma pháp 7
 Trí Tuệ Thiên Nhiên  Tăng tỉ lệ giới hạn MP 8
 Trực Giác Dã Thú  Tăng tỉ lệ né tránh đòn tấn công 9
 Thụ Bì Ngoại Sáo  Tăng tỉ lệ giới hạn HP 10
 Báo Chi Tấn Tiệp  Tăng tỉ lệ gia tăng tốc độ 11


 CÔNG THỨC ĐỔI SÁCH KỸ NĂNG

 Công Thức Đổi


  Sách kỹ năng pet đem đổi Đổi được
 5 Sách kỹ năng Pet sơ cấp cùng loại  1 Sách kỹ năng pet trung cấp cùng loại 
 3 Sách kỹ năng Pet trung cấp cùng loại   1 Sách kỹ năng Pet cao cấp cùng loại

 Số lượng sách kỹ năng đổi giới hạn cho mỗi nhân vật
 
Loại sách đổi Số lượng sách đổi tối đa
Sách Kỹ Năng Trung Cấp 3
Sách Kỹ Năng Cao Cấp 2

 Cách Thức Đổi Sách Kỹ Năng Pet

- Chỉ thực hiện đổi sách kỹ năng pet cùng loại với sách đăng ký đổi
- Sách kỹ năng sau khi đổi là sách đã khóa
- Ví dụ: cư dân có 3 Tinh Thần Tập Trung Trung Cấp sẽ đổi được 1 Tinh Thần Tập Trung Cao Cấp

 CÁC QUY ĐỊNH KHI THAM GIA SỰ KIỆN

1. Quy Định Chung


 Chỉ thực hiện đổi sách kỹ năng Pet cùng loại với sách đăng ký đổi.

Ví dụ: mang 3 sách Tinh Thần Tập Trung Trung Cấp có thể đăng ký đổi 1 sách kỹ năng Tinh Thần Tập Trung Cao Cấp

 Sách kỹ năng nhận được sau khi đổi là Sách Đã Khóa
 Khi đã đăng ký tham gia sự kiện là các bạn đã đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định sự kiện đưa ra
 Vua Pháp Thuật Team có toàn quyền điều chỉnh và bổ sung các quy định cho phù hợp

 
2. Quy Định Đăng Ký

 Đối với tài khoản đăng ký tham gia sự kiện
 
 • Cung cấp chính xác thông tin tài khoản
 • Các trường hợp đăng ký sai thông tin sẽ bị loại
 Khi đăng ký tham gia, cần cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin được yêu cầu

- Loại tài khoản (GOID/VTCID):
- Tên server:
- Tên tài khoản:
- Nhân vật:
- Tên kỹ năng mang đổi và số lượng:
- Tên kỹ năng muốn nhận:

 
3. Quy Định Về Vật Phẩm Đăng Ký Tham Gia Sự Kiện

 Vật phẩm tham gia sự kiện không phân biệt đã khóa hay không khóa
 Đến thời điểm trao đổi nếu vật phẩm không có hoặc đặt không như yêu cầu để thu hồi thì sẽ không trao đổi
 Các vật phẩm có trong sự kiện cần tách ra đúng số lượng yêu cầu
 Các vật phẩm yêu cầu trong thời gian trao đổi phải:

 
 • Được đặt ở Túi thứ nhất ở các ô đầu tiên của hàng đầu tiên trong túi đồ nhân vật tính từ trái sang phải (xem hình minh họa)
 • Nếu đặt không đúng quy định sẽ bị loại khỏi sự kiện và không tiến hành trao đổi
 Ví dụ: đăng ký muốn đổi 1 Long Lân Chi Giáp Cao Cấp, 1 Trí Tuệ Thiên Nhiên Cao Cấp, 1 Báo Chi Tấn Tiệp (sơ cấp), 1 Báo Chi Tấn Tiệp Cao Cấp thì các sách kỹ năng đổi được tách theo đúng số lượng muốn đổi và đặt ở các ô đầu tiên trong túi đầu tiên của Túi đồ nhân vật
 

 Các trường hợp sẽ được thu hồi vật phẩm ngẫu nhiên khi Túi đồ có 2 vật phẩm sự kiện yêu cầu có:
 • Cùng số lượng
 • Cùng số lượng, vật phẩm một không khóa và một đã khóa
 • Đặt sát nhau trong túi đồ được yêu cầu