Lang Huyệt Động

 

 ĐIỀU KIỆN THÁM HIỂM

 Tổ đội ít nhất 3 người và đạt cấp trên 100
 Chi phí thám hiểm: 800000 Bạc
 Thời gian hạn chế: 3 giờ
 Nhận tại Sứ Giả Mở Phụ Bản (Tọa độ: 312,167) tại Tiên Lạp Thành THỜI GIAN THAM GIA

 Thời gian tham gia thám hiểm là 180 phút
 Nếu hết thời gian sẽ bị di chuyển về Đông Huyền Thành
 Lối vào: Sứ Giả Dịch Chuyển Lang Huyệt tại Vân Lộc Sơn BẢO VẬT THU THẬP

 Kinh nghiệm, Nguyên liệu cao cấp, Bảo thạch kháng, Lông vũ cao cấp, các bảo vật quý
 Túi quà thần khí phụ
 Ấn Chương Lang Huyệt
 Hỗn Độn Ma Tinh
 Bụi Ấn Thạch
 Bảo Rương Bí Kíp Mật Bảo Lang Huyệt

 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 Nhiệm vụ tầng 1: giúp đỡ thôn dân hoàn thành 4 nhiệm vụNPC Vân Lộc Sơn Dân (Tọa độ: 280,185)

Các thành viên trong nhóm phân công nhau thực hiện sẽ tăng khả năng thành công cao hơn. Khi thực hiện nhiệm vụ trồng cây không nên sử dụng sách không gặp địch
 
 • Tiêu diệt 4 tiểu quái (Cận Vệ A – Phệ Hồn Hoa, B – Hắc Thạch Quái, D- Thực Nhân Kiến, C- Bò Cạp Tím)
 • Trồng cây: sơn nhân sẽ cho đội trưởng 20 bao hạt mầm, sau đó chỉ định tọa độ gieo hạt.
 • Bắt gà: yêu cầu bắt 15 Gà Bảy Màu tại khu vực lân cận.
 • Đào nấm: yêu cầu thu thập 30 cây nấm.
Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ này sẽ tiến vào tầng 2 (Tọa độ: 215,71)

 Nhiệm vụ tầng 2: Dựa theo tiểu tinh linh chỉ dẫn giải trì phong ấn đồ đằng của tầng 2


 • Số người tham gia phụ bản tương ứng với số Trụ Đồ Đằng cần tiêu diệt. Đây chính là thử thách khảo sát khả năng phối hợp đồng đội của mọi người
 • Sau khi hoàn thành, đội trưởng sẽ đến gặp tiểu tinh linh giao nhiệm vụ sau đó chia 2 đường để tiến nhập tầng 3
 Nhiệm vụ tầng 3: cần phân công nhau tiêu diệt quái vật ở 2 mặt đông tây

 • Phía tây bản đồ là nhiệm vụ bắt dê làm thực phẩm, chỉ cần tiêu diệt 25 con dê là hoàn thành nhiệm vụ. Phía đông bản đồ chính là tiêu diệt Lang Ngoại Bà, cần chú ý là khi tiêu diệt chỉ nên diệt vừa đủ vì nếu không sẽ xuất hiện rất nhiều giả dạng.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục tiến đến tầng 4
 Nhiệm vụ tầng 4: tiêu diệt Lang Yêu cứu Sơn thần

 • Đội trưởng sau khi nhận nhiệm vụ: giải cứu sơn thần, click vào Lang Yêu, sẽ thấy xuất hiện nhiều ảo ảnh Lang Yêu. Theo kiến nghị nên chọn liên tục cho đến khi tìm ra Lang Yêu thực sự. Lang Yêu đặc thù là phía trước miễn dịch ma pháp, phía sau miễn dịch vật lý.
 • Sau khi hoàn thành chỉ cần click vào Bảo rương là nhận được phần thưởng
 Hành trình thực hiện bao gồm

 • Tìm được sơn dân bị nhốt tại huyệt động tầng 1
 • Hỗ trợ thôn dân hoàn thành một loạt nhiệm vụ
 • Dựa theo chỉ dẫn của tiểu tinh linh giải trừ đồ đằng phong ấn tại tầng 2
 • Tại tầng 3 chia binh 2 đường tiêu diệt quái vật 2 mặt đông tây
 • Hội họp lại tại tầng thứ 2 sau đó tiến vào tầng thứ 4
 • Tiêu diệt Lang Yêu cứu Sơn thần.
 CHÚ Ý KHI THÁM HIỂM

 • Chỉ các cư dân cấp từ 100 trở lên mới có thể nhận nhiệm vụ, mỗi ngày chỉ có thể thực hiện 1 lần.
 • Muốn vào Lang Huyệt phải có đủ tổ đội 5 người, mỗi người đều phải có [Răng Sói Bạch Kim]
 • Khi tiến vào đội trưởng sẽ làm nhiệm vụ dẫn đường, việc nhận và trả nhiệm vụ chỉ có thể do đội trưởng thực hiện. Đội viên cần dựa theo yêu cầu hệ thống phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
 • Trong huyệt tùy thời giải tán / tái lập đội ngũ, thế nhưng người dẫn đầu nhận nhiệm vụ không thể thay đổi.
 • Tại phụ bản khi chuyển kênh sẽ bị hệ thống cưỡng chế ra khỏi phụ bản.
 • Tại phụ bản nếu diss mạng cần đăng nhậplại tại đúng kênh đã tham gia sẽ tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Nếu đăng nhập khác kênh sẽ bị hệ thống cưỡng chế ra khỏi phụ bản.
 • Khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần ở phụ bản là có thể thu được phần thưởng.
 • Dùng các loại phù có thể rời khỏi phụ bản, nếu không sau khi thời gian kết thúc sẽ bị đưa về nơi trước khi vào phụ bản.
 • Bất kỳ ai khi rời khỏi phụ bản đều không thể vào lại. Nếu như người dẫn dần rời khỏi, nhiệm vụ không thể tiếp tục.
 • Các cư dân cần chú ý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ dựa theo trình tự rời khỏi phụ bản để tránh các tổn thát không đáng có.