Thăng Hoa Trang Bị Pet

Thông qua Giác Ngộ và Luyện Hồn các dũng sĩ đại lục Vô Ưu đều cảm thấy như được thoát thai hoán cốt, cả người tràn ngập sức mạnh. Lúc này, họ nhận ra rằng cần phải có những trang bị pháp thuật mới mới phát huy được nguồn sức mạnh của bản thân.

Dốc lòng nghiên cứ, Tộc trưởng Bối Tư và các vị tộc trưởng phát hiện ra rằng Bụi Vô Hạn - vật chất được hình thành từ sự phân hóa của mảnh vụn vũ khí, trang bị của các chư thần từ thời thượng cổ ẩn chứa những sức mạnh thần kỳ có thể sử dụng để thăng hoa, khiến trang bị có được sức mạnh hủy diệt của các vũ khí, trang bị thời thượng cổ

 ĐIỀU KIỆN THĂNG HOA

 Yêu cầu trang bị: Trang bị pet phẩm chất tím đã khóa cấp 40 trở lên
 Yêu cầu vật phẩm: Bụi Vô Hạn

Lưu ý:

- Bụi Vô Hạn có thể kiếm được từ Sổ Tay Ma Thú, Boss Thế Giới và một số sự kiện khác
- Tự động mua Bụi Vô Hạn: giá 5 Vàng/ 1 Bụi Vô Hạn


 HIỆU QUẢ THĂNG HOA

 Gia tăng chỉ số thuộc tính trang bị: Công Vật Lý, Công Ma Pháp, HP, Tốc Độ
 Kích hoạt: Tăng sát thương theo nguyên tố, Giảm sát thương theo nguyên tố
 Nguyên tố khắc chế không có hiệu quả đối với quái vật thuộc tính vô

 CÁCH THỨC THĂNG HOA

 Mở bảng Cải tạo chọn mục T.bị pet Tại Thăng hoa trang bị sẽ hiển thị các thông tin bao gồm:
 
 • Đặt trang bị: đặt trang bị cần thăng hoa
 • Bụi Vô Hạn: đặt Bụi Vô Hạn để thăng hoa
 • Thuộc tính thêm: thuộc tính hiện có của trang bị
 • Thuộc tính sau thăng hoa: thuộc tính sẽ nhận được sau khi thăng hoa thành công
 • Bụi Vô Hạn cần: số lượng Bụi Vô Hạn cần để thăng hoa trang bị
 • Tỉ lệ thành công: tỉ lệ thành công khi thăng hoa
 Khi thực hiện Thăng Hoa (Click Thăng Hoa) sẽ:
 
 • Tiêu hao một lượng Bụi Vô Hạn nhất định
 • Mỗi lần thăng hoa sẽ có tỉ lệ thành công nhất định. Nếu thành công sẽ lên cấp, thất bại sẽ +5% tỷ lệ thành công
 • Khi thăng hoa thành công sẽ mở thuộc tính thăng hoa
 • Lần đầu tiên thăng hoa (+1) hệ thống sẽ tạo ngẫu nhiên 1 nguyên tố khắc chế
 • Các lần sau khi thăng hoa nguyên tố khắc chế hiện có sẽ không đổi

 Cấp độ thăng hoa trang bị hiện tại cao nhất là +50
 Tùy theo trang bị sẽ gia tăng thuộc tính thăng hoa khác nhau:
 • Sừng, Dây Chuyền, Chuông, Thuộc tính 1: tăng Sát thương nguyên tố
 • 4 trang bị còn lại: giảm sát thương nguyên tố