Thập Nhị Tinh Cung

Trong hệ thống tinh cung, các nhân vật có thể tu luyện 12 tinh tọa. Các tinh tọa bao gồm: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Xứng, Hổ Cáp, Xạ Thủ, Ma Kết, Thủy Bình và Song Ngư. Mỗi lần tu luyện một tinh tọa sẽ gia tăng sức mạnh của nhân vật, 12 tinh tọa tượng trưng cho 12 loại thuộc tính (tự động gia tăng), mỗi loại tinh tọa có 12 cấp, cấp độ càng cao, thuộc tính gia tăng càng nhiều


 ĐIỀU KIỆN TU LUYỆN

 Cấp độ: nhân vật cấp độ 80 trở lên
 Nơi tu luyện: mở bảng Nhân vật chọn phần Tinh Cung

 

 HIỆU QUẢ CÁC TINH CUNG KHI TU LUYỆN

Tên tinh cung Hiệu quả
Bạch Dương Gia tăng giới hạn HP
Kim Ngưu Gia tăng công kích vật lý
Song Tử Gia tăng né tránh
Cự Giải Gia tăng phòng ngự vật lý
Sư Tử Gia tăng bạo kích
Xử Nữ Gia tăng kháng bạo kích
Thiên Xứng Gia tăng chí mạng
Hổ Cáp Gia tăng tỉ lệ trúng trạng thái bất lợi
Xạ Thủ Gia tăng công kích ma pháp
Ma Yết Gia tăng phòng ngự ma pháp
Thủy Bình Gia tăng khả năng kháng trạng thái bất lợi
Song Ngư Gia tăng tốc độ

 CÁCH THỨC TU LUYỆN

Đối với Tinh tọa, cư dân có thể thông qua tu luyện để gia tăng cấp độ, cấp độ càng cao, thuộc tính gia tăng của nhân vật sẽ càng cao.

 Để tu luyện tinh tọa, các cư dân vào bảng Nhân Vật (Phím tắt C) chọn mục Tinh Cung


 Thông tin thể hiện trên bảng tinh cung

- Cấp độ: cấp độ toàn bộ 12 tinh cung đạt được
- Bắt đầu tu luyện: khi chọn tinh cung muốn tu luyện click vào nút này để tu luyện
- Tăng tư chất: tăng tư chất của các tinh cung, tư chất ban đầu là 1.0, có thể tăng lên 5.0
- Hiệu ứng quan sát: hiệu quả tinh cung khi tu luyện Tinh cung đầu tiên mà các nhân vật phải tu luyện là Cung Bạch Dương. Sau khi tu luyện cung này, hệ thống sẽ hiển thị các chọn lựa mà nhân vật có thể chọn để tu luyện (bằng các vòng phát sáng chớp tắt tại các cung nhân vật có thể tu luyện)

 
 ĐIỀU KIỆN TU LUYỆN

 Cấp độ tinh cung hiện tại >= Cấp độ tinh cung yêu cầu
 Cấp độ nhân vật hiện tại >= Cấp độ nhân vật yêu cầu
 Số lượng bạc hiện tại >= Số lượng bạc yêu cầu thăng cấp


 QUÁ TRÌNH TU LUYỆN

Nếu thõa các yêu cầu về điều kiện tu luyện có thể chọn Bắt đầu tu luyện để hệ thống thực hiện. Tuy nhiên, tùy theo cung và cấp độ cung thời gian tu luyện sẽ khác nhau (online, hoặc offline đều tính thời gian), Tinh cung tu luyện cấp độ càng cao, thời gian tu luyện càng dài.
 

 TĂNG TƯ CHẤT TINH CUNG
 
 Mỗi tinh tọa đều có tư chất, tư chất càng cao thì giá trị các thuộc tính được gia tăng càng nhiều
 Tư chất ban đầu của cung là 1.00, cao nhất có thể Tăng tư chất lên 5.00. Mỗi lần tăng tư chất thành công sẽ +0.05
 Tăng tư chất tinh cung cần Hoa Tinh Tú. Có thể mua tại SHOP hoặc khiêu chiến Thập nhị tinh cung để có
 Mỗi lần Tăng tư chất sẽ có tỉ lệ thành công, nếu Tăng tu chất thất bại Hoa Tinh Tú sẽ biến mất, tư chất tinh cung hiện tại sẽ không thay đổi. Có thể dùng Hoa Tinh Tú để gia tăng tỉ lệ thành công, cao nhất đạt đến 100% GIA TỐC TU LUYỆN TINH CUNG

 Tăng tốc hấp thu


Trong quá trình tu luyện tinh cung, có thể thông qua "Tinh Toái" để Tăng tốc hấp thu và rút ngắn thời gian tu luyện. Quá trình Tăng tốc hấp thu cần sử dụng vật phẩm Tinh Toái tương ứng với cung đang tu luyện, ví dụ muốn rút ngắn thời gian tu luyện Cung Nhân Mã thì Tăng tốc hấp thu phải sử dụng Tinh Toái Nhân Mã


 Cách có Tinh Toái

Để có được Tinh Toái cần thông qua NPC Thánh Sứ Tinh Cung (Tọa độ: 85,20) tại Quyến Cố Thành để vào tinh giới. Khiêu chiến người thủ hộ của 12 Cung hoàng đạo sẽ có thể nhận được Tinh Toái, tuy nhiên tùy theo Cung khiêu chiến sẽ nhận được Tinh Toái của cung đó. Khiêu chiến tinh cung cấp độ càng cao, số lượng Tinh Toái đạt được càng nhiều


 TINH GIỚI THẬP NHỊ CUNG
 
Tinh  Giới Thập Nhị Cung bao gồm tổng cộng 12 cấp, khi thõa mãn các điều kiện nhất định có thể đăng ký khiêu chiến. Mỗi ngày mỗi người có 5 lần cơ hội khiêu chiến, tuy nhiên có thể sử dụng chi phí để gia tăng số lần, số lần gia tăng tối đa là 5 lần (Khiêu chiến thất bại hay lập nhóm đều cũng tính số lần)

Thủ hộ Tinh Giới Thập Nhị Cung khá mạnh, nên cần lập nhóm đầy đủ các nhân vật để khiêu chiến là tốt nhất. Khiêu chiến thành công sẽ lưu lại thành tích khiêu chiến cao nhất đạt được
 Lưu ý  


 Lập nhóm khiêu chiến, tất cả các thành viên phải thõa điều kiện khiêu chiến
 Lập nhóm khiêu chiến, khi thành công thành tích khiêu chiến của các thành viên đều thay đổi.
 
 Sau khi khiêu chiến thành công, hệ thống căn cứ thời gian người khiêu chiến sử dụng và số lần tử vong để tiến hành cho điểm đánh giá. Lập nhóm khiêu chiến, điểm đánh giá là điểm cả đội