Thăng Cấp Trang Bị

Có phải bạn đang lo lắng về việc cứ mỗi khi bản thân thăng cấp thì lại phải chế tạo trang bị mới không? Đừng lo lắng, việc thăng cấp cho trang bị sẽ giúp bạn thoát khỏi nỗi lo này.

 ĐIỀU KIỆN THĂNG CẤP


 Trang bị: đã KHÓA, Phẩm chất Tím trở lên
 Chi phí: một lượng Bạc nhất định
 Vật phẩm cần: Nguyên liệu cấp 4 trở lên
 
 CÁCH THỨC THĂNG CẤP

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Cải tạo
 
 
 
 Chọn tính năng Thăng Cấp sau đó đặt trang bị vào ô Trang bị gốc hệ thống sẽ hiển thị các thông tin

- Thành phẩm: hình dạng trang bị sau khi nâng cấp
- Nguyên liệu cần: tên các nguyên liệu cần để nâng cấp
- Cần bạc: chi phí để thăng cấp trang bị

 
 Sau khi đặt đặt nguyên liệu vào ô Đặt ng.liệu chỉ cần click Thăng là hệ thống sẽ tự động thực hiện
 

 Lưu ý   


 Sử dụng toàn bộ nguyên liệu cấp 4 để thăng cấp

- Sẽ nhận được trang bị tím chất lượng ngẫu nhiên
- Bảo thạch và số lỗ đã đục sẽ được giữ lại
- Thuộc tính nguyên tố, khóa linh hồn (ngẫu nhiên tái thiết lập) sẽ ngẫu nhiên xuất hiện
- Nếu trang bị đã thăng tinh thì sẽ bị hạ 1 sao

 Sử dụng nguyên liệu cấp 5 để thăng cấp

- Sẽ nhận trang bị Trác Việt Tím nếu trang bị thăng cấp là trang bị Tím
- Nếu trang bị thăng cấp là trang bị Cam sẽ giữ được màu CAM và chất lượng hiện tại
- Thuộc tính nguyên tố và Khóa linh hồn sẽ xuất hiện ngẫu nhiên
- Số sao không giảm, bảo thạch và số lỗ giữ nguyên

 Sử dụng nguyên liệu cấp 6 để thăng cấp

- Nếu trang bị thăng cấp là trang bị Tím sẽ nhận được trang bị Cam
- Nếu trang bị thăng cấp là Trác việt Cam sẽ giữ được màu Cam và Chất lượng Trác Việt
- Nếu trang bị thăng cấp là trang bị Cam thì trang bị thăng cấp vẫn là Cam nhưng chất lượng ngẫu nhiên
- Thuộc tính nguyên tố và Khóa linh hồn sẽ xuất hiện ngẫu nheien
- Số sao không giảm, bảo thạch và số lỗ giữ nguyên

 Nguyên liệu có thể kiếm từ nhiều nguồn như: nuôi tinh quái tại trang viên, đánh quái vật, boss, phụ bản,...
 Tùy trang bị số nguyên liệu và loại nguyên liệu yêu cầu sẽ khác nhau