Tẩy Tủy

Một trong những khẳng định được đánh giá là chính xác trong Vua Pháp Thuật đó là muốn có một Pet tốt phải tiến hành tẩy tủy cho chúng. Thông qua tỉ mĩ bồi dưỡng, sau khi tiến hành tẩy tủy các điểm tư chất của Pet đều được tăng lên đáng kể hoặc đạt đến trạng thái tư chất cao nhất.

 TƯ CHẤT PET

Nhìn chung mỗi một Pet đều có tư chất, hệ số phẩm chất và kỹ năng hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên đây chính là 3 tiêu chuẩn chính để đánh giá Pet đang sở hữu có phải là một Pet xịn hay không.

Tư chất của Pet được chia làm 5 loại gồm: Lực, Xảo, Nhẫn, Trí và Thần. Mỗi một loại tư chất điều được thể hiện theo hình thức giá trị tư chất cơ sở + tư chất ảo hóa => giá trị tư chất cuối

 

Ví dụ: tư chất lực của một Pet là 4363 => 11431 có nghĩa là trước dấu  "=>" là trị số của tư chất lực lượng cơ bản, sau dấu "=>" là tư chất lực lượng cuối. Trong đó Tư chất cuối cao hay thấp đều sẽ ảnh hưởng đến các thuộc tính của Pet, giá trị này được tính theo công thức
 
Tư chất cuối = (Tư chất cơ bản + tư chất ảo hóa) * (Hệ số phẩm chất cơ bản + Hệ số phẩm chất sau cường hóa)

 TẨY TỦY PET

Các loại thuốc tẩy tủy có thể mua được trên Shop hoặc đánh đuổi quái vật để tìm kiếm, tùy vào muốn tẩy loại tư chất nào của Pet mà sử dụng các loại tẩy tủy đan cho phù hợp, khi tiến hành sử dụng tẩy tủy đan sẽ tác dụng lên các giá trị tư chất của Pet trước dấu =>

Để tiến hành tẩy tủy các bạn có thể thực hiện như sau.

 Mở bảng Luyện -> Chọn Tẩy tủy sau đó từ Túi Pet và Túi đồ chọn Pet cần tẩy và Tẩy tủy đan để vào ô tương ứng trên bảng tẩy điểm sau đó nhấn "Tẩy"

 
 
 Chú ý khi tiến hành tẩy tủy đó là Pet tẩy tủy phải là Pet khóa, muốn tẩy tư chất nào thì phải sử dụng Tẩy tủy đan tương ứng với tư chất đó. Đối với Tẩy Tủy bằng thuốc thông thường, cư dân có thể chọn lựa
 
  • Ứng dụng: khi quá trình tẩy tủy thành công

 
  • Hủy bỏ: khi quá trình tẩy tủy thất bại

 TẨY TỦY CAO CẤP

Trong Vua Pháp Thuật có một loại Tẩy tủy đan cao cấp, khi sử dụng chúng các tư chất của Pet đều sẽ luôn gia tăng mà không bị giảm/tăng ngẫu nhiên như các loại Tẩy tủy đan thông thường. Các loại tẩy tủy đan này được phân loại và có cách sử dụng tương tự như tẩy tủy đan thông thường
 

 CHÚ Ý KHI TẨY TỦY

 Khi sử dụng Tẩy tủy đan cao cấp, tư chất của Pet chỉ tăng không giảm
 Sử dụng Tẩy tủy đan cao cấp tiến hành tẩy điểm các giá trị sẽ tăng ngẫu nhiên
 Nếu tiến hành tẩy tủy đến tư chất giới hạn cao nhất của Pet thì cho dù tẩy vẫn sẽ không tiếp tục tăng.
 Khi sử dụng Tẩy tủy đan thông thường và tiến hành thực hiện mà F5 hoặc mất kết nối chưa nhấn Ứng dụng hoặc Hủy bỏ thì vẫn giữ nguyên tư chất