Tẩy Luyện Thần Khí Phụ

Tương truyền, mỗi một thần khí khi xuất hiện trên thế giới Vô Ưu chúng đều được tạo hóa thổi vào đó một linh hồn và quyền năng bất diệt... Vì sở hữu sức mạnh và quyền năng to lớn như vậy, nên tạo hóa tạo ra chúng cũng phong ấn linh hồn và quyền năng của chúng để sức mạnh này không thể rơi vào tay các thế lực tà ác khiến thế giới rơi vào cảnh hắc ám, hủy diệt.

Vì muốn để lại một nguồn sức mạnh mới có thể hỗ trợ cư dân Vô Ưu chống lại các thế lực tà ác trỗi dậy về sau, trước khi rơi vào giấc ngủ say sau trận chiến ngàn năm trước công chúa Tuyết Liên đã sử dụng pháp thuật để hóa giải phong ấn cho các thần khí. Tuy nhiên, trong lúc sức cùng lực kiệt công chúa chỉ hóa giải được phong ấn của linh hồn, quyền năng của các thần khí trấn tộc của lục đại gia tộc và một phần quyền năng của các thần khí phụ.

 
Cũng nhờ điều này, sau khi công chúa ngủ say những thần khí trấn tộc của lục đại gia tộc phát huy uy quyền của chúng giúp cư dân Vô Ưu chiến thắng trong nhiều trận chiến với các thế lực hắc ám. Thế nhưng, theo thời gian sự xuất hiện của các thế lực tà ác mới trỗi dậy ngày càng mạnh hơn đã khiến tình hình chiến cuộc rơi vào bế tắc, nền hòa bình thế giới Vô Ưu một lần nữa bị đe dọa phá vỡ và rơi vào hỗn loạn. Luôn đề phòng tình trạng này xảy ra, sau ngàn năm nghiên cứu để tìm nguồn sức mạnh mới giờ đây tộc trưởng các gia tộc đã tìm ra cách phá giải phong ấn cho linh hồn thần khí phụ để phát huy nguồn tiềm lực của chúng

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KÍCH HOẠT THUỘC TÍNH TẨY LUYỆN THÔNG THƯỜNG TẨY LUYỆN HÀNG LOẠT


 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

 Thần khí phụ: Phẩm chất xanh dương và phải KHÓA

 Chi phí kích hoạt thuộc tính: 20 Vàng/Thuộc tính
 Các loại và giá trị thuộc tính của thần khí phụ


Loại thuộc tính Giá trị thấp nhất Giá trị cao nhất Loại thuộc tính Giá trị thấp nhất Giá trị cao nhất
Giới hạn HP 1200 12000 Tốc độ 120 1200
Giới hạn MP 50 500 Chính xác (%) 0.5 5
Công vật lý 300 3000 Né tránh (%) 0.5 5
Công ma pháp 240 2400 Bạo kích (%) 0.4 4
Phòng vật lý 1000 10000 Kháng Bạo Kích (%) 0.4 4
Phòng ma pháp 1000 10000      

 Thần khí phụ và cấp độ tẩy luyện yêu cầu

  Tên thần khí phụ tẩy luyện Thần khí phụ Cấp độ tẩy luyện yêu cầu
Diễm Dương Ấn Chương 1 60
Thánh Giả Tượng 2 80
Hỗn Độn Kính 3 100
Hỗn Thiên La Bàn 4 120
Quang Diệu Châm 5 140

 Vật phẩm: Đá Tẩy Luyện
 

 KÍCH HOẠT THUỘC TÍNH THẦN KHÍ PHỤ

 Mở bảng Chế Tạo sau đó chọn mục Thần khí rồi chọn tính năng Tẩy luyện thần khí phụ Muốn Tẩy luyện thần khí phụ trước hết phải tiến hành Kích hoạt thuộc tính của thần khí phụ
 
  • Đặt thần khí phụ cần tẩy luyện vào ô Thuộc tính gốc


 
  • Click vào nút Kích hoạt để kích hoạt thuộc tính của thần khí phụ. Chi phí kích hoạt là 20 Vàng
  • Thần khí phụ có thể kích hoạt tối đa 3 thuộc tính, các thuộc tính và chỉ số sẽ xuất hiện ngẫu nhiên
  • Chỉ số thuộc tính sẽ gia tăng theo màu sắc là Xanh lục (Green) -> Xanh dương (Blue) -> Tím -> Cam.  
 
 Nếu không hài lòng với chỉ số hoặc thuộc tính gia tăng không phù hợp với nhân vật, cư dân có thể thực hiện Tẩy Luyện để có thuộc tính mới
 Có 2 cách Tẩy luyện thần khí phụ là

 
  • Tẩy luyện thông thường: bất kỳ cư dân nào cũng có thể sử dụng
  • Tẩy luyện hàng loạt: chỉ những cư dân kích hoạt tính năng VIP mới được sử dụng

 Khi Tẩy luyện thần khí phụ cần phải có Đá Tẩy Luyện. Tùy theo số dòng thuộc tính tẩy luyện mà số lượng Đá Tẩy Luyện yêu cầu sẽ khác nhau
 
Số dòng thuộc tính cần tẩy luyện Số lượng Đá Tẩy Luyện cần
1 5
2 4
3 3
 
 Số dòng thuộc tính Tẩy Luyện sẽ giảm dần khi nhân vật Khóa các thuộc tính mình cần hoặc đã đạt Max
 Sau khi đặt thần khí phụ vào ô tương ứng nhấn Tẩy Luyện thì hệ thống sẽ hiển thị kết quả

 

 
  • Để áp dụng Thuộc tính mới cho thần khí phụ đang tẩy luyện cư dân phải nhấn Lưu


Sau khi nhấn Lưu thuộc tính mới sẽ thành Thuộc tính gốc

 
  • Đối với các thuộc tính mà bạn hài lòng cần nhấn Khóa để giữ lại giá trị của thuộc tính đó để không thay đổi khi Tẩy Luyện lần nữa


Thực hiện Tẩy Luyện khi giá trị Giới hạn HP và Né tránh đã Khóa
 Chức năng này chỉ được mở khi nhân vật đã kích hoạt Hệ Thống VIP
 Khi thực hiện Tẩy Luyện Hàng Loạt hệ thống sẽ xuất hiện 10 kết quả với các thuộc tính ngẫu nhiên để bạn lựa chọn
 Tùy theo số dòng thuộc tính tẩy luyện mà số lượng Đá Tẩy Luyện yêu cầu sẽ khác nhau
 
Số dòng thuộc tính cần tẩy luyện Số lượng Đá Tẩy Luyện cần
1 50
2 40
3 30

 10 Kết quả xuất hiện, chỉ cần chọn một trong các kết quả và nhấn Lưu là hệ thống sẽ lưu lại thuộc tính cho thần khí phụ
 

 SỐ SAO CỦA THẦN KHÍ PHỤ & THUỘC TÍNH CỘNG THÊM

 Khi một thuộc tính của thần khí phụ thông qua tẩy luyện đạt đến màu Cam và Đầy thì thần khí sẽ có 1 sao
 3 thuộc tính của thần khí sẽ tương ứng với 3 sao. Tùy theo số sao mà các thuộc tính trên thần khí sẽ được cộng thêm


 
 Tỉ lệ gia tăng theo số sao của thần khí phụ như sau

Số sao 1 sao 2 sao 3 sao
Tỉ lệ gia tăng 4% 12% 24%

 Lưu ý  


 Đá Tẩy Luyện có thể kiếm được thông qua đổi Huy Chương Dũng Sĩ
 Huy Chương Dũng Sĩ kiếm được thông qua sự kiện Chiến Trường Dũng Sĩ
 Có thể chọn mua Đá Tẩy Luyện với giá 5 Vàng/viên trong quá trình tham gia Tẩy luyện thần khí phụ