Tẩy Điểm

Để sở hữu một chiến thú tốt nhất, các bạn cũng cần có phương pháp gia tăng điểm chính xác. Tuy nhiên nếu không cẩn thận gia tăng sai điểm thì các bạn cũng đừng lo lắng vì sẽ có cơ hội tẩy điểm lại, điều này sẽ giúp thú cưng, đặc biệt là thần thú trở nên mạnh mẽ và hỗ trợ bạn tốt nhất trong khi chiến đấu và thám hiểm.

 ĐIỀU KIỆN TẨY ĐIỂM

 Chỉ có Pet thần thú mới tiến hành tẩy điểm
 Pet đã khóa mới thực hiện được chức năng này
 Cần Quy Nguyên Đơn (Thần Thú)


 CÁCH THỨC TẨY ĐIỂM

 Vào phần Luyện -> Chọn Tẩy điểm
 
 
 Đặt Quy Nguyên Đơn (Thần Thú) và Pet muốn Tẩy điểm vào các ô tương ứng trong bảng Luyện pet
 
 
 Nhấn Tẩy điểm hệ thống tiến hành, sau khi Tẩy các điểm thuộc tính sẽ trở lại trạng thái đầu để nhân vật có thể phân phối lại