Tái Lập Thuộc Tính

Để các dũng sĩ Vô Ưu đại lục có thể nâng cao sức mạnh của mình trước khi tiến vào Ma Vực, tộc trưởng Bối Tư đã quyết định công bố bí quyết rèn để Tái lập thuộc tính thần khí biến chúng trở thành vũ khí có quyền năng tối thượng.

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

 Thần khí chính: Cấp độ 5 trở lên và phải KHÓA

 Thuộc tính tái lập: chỉ tái lập giới hạn HP và Tốc độ
 Điểm thần tu cần: 40.000 điểm/lần thực hiện
 Vật phẩm: Tinh Hồn Thạch
 

 CÁCH THỨC TÁI LẬP THUỘC TÍNH

 Mở bảng Chế Tạo sau đó chọn mục Thần khí rồi chọn tính năng Tái lập thuộc tính


 Đặt Thần khí chính muốn tái thiết lập thuộc tính vào ô Chờ tái lập thần khí, sau đó đặt Tinh Hồn Thạch vào ô Tinh Hồn Thạch.

 
 Khi nhấn Tái lập hệ thống sẽ hiển thị Bảng thông báo kết quả sau khi bạn thực hiện Tái lập.
 

 Kết quả Tái lập sẽ bao gồm: Áp dụng hoặc Hủy kết quả thực hiện

  • Hủy: không áp dụng kết quả nhưng Tinh Hồn Thạch và Điểm thần tu vẫn giảm
  • Áp dụng: hệ thống sẽ áp dụng các chỉ số mới cho thần khí chính

 Lưu ý  


 Chỉ tái lập thuộc tính: giới hạn HP và tốc độ
 Hai thuộc tính này khi Tái lập sẽ xuất hiện ngẫu nhiên (có thể tăng hoặc giảm)
 Mỗi lần thực hiện sẽ tốn 5 Tinh Hồn Thạch và 40000 điểm thần tu
 Tinh Hồn Thạch có thể nhận được thông qua làm nhiệm vụ Bang hội, Gia tộc