Phục Sinh

Đây là tính năng khá quan trọng dành cho chiến thú của bạn, với tính năng này phẩm chất của pet sẽ được gia tăng từ đó sức mạnh của chiến thú trong chiến đấu sẽ được phát huy một cách tối đa và mạnh nhất.

 ĐIỀU KIỆN PHỤC SINH

 Pet phẩm chất màu từ xanh lục trở lên

 Phải là Pet đã KHÓA (Không giao dịch được)
 Phải có Phẩm Chất Hồi Đơn

 Khi Phục sinh hệ số phẩm chất thay đổi chỉ thay đổi trong giới hạn phẩm chất màu của pet

Phẩm chất Tinh Xảo Hoàn Mỹ Cường Hóa Trác Việt
Hệ số 1.11~1.30 1.31~1.60
1.61~2.00
2.01~2.50

 CÁCH THỨC PHỤC SINH

Quá trình Phục Sinh Pet được thực hiện như sau


 Vào Luyện -> Chọn Phục sinh
 

 Đặt Pet cần Phục sinh và đưa Phẩm Chất Hồi Đơn vào. Trong quá trình phục sinh nếu chỉ số phục sinh thấp hơn chỉ số cũ thì sẽ giữ nguyên chỉ số cũ.

 


 Lưu ý  


 Phục sinh chỉ thay đổi hệ số phẩm chất của pet, không ảnh hưởng đến các thuộc tính khác
 Khi tiến hành phục sinh nếu gia tăng có thể chọn Ứng dụng để có phẩm chất mới
 Phẩm chất sẽ quyết định màu của Pet, không bao gồm phẩm chất cường hóa. Pet sau khi Phục sinh phẩm chất sẽ thuộc phạm vi phẩm chất màu trước đó. Cam cao nhất sẽ là 2.5, Tím cao nhất sẽ là 2.0, xanh lam cao nhất là 1.6, xanh lục cao nhất là 1.3
 Hệ số phẩm chất sau khi Phục sinh mà thấp hơn chỉ số trước đó thì sẽ được giữ nguyên chỉ số cũ