Phong Ấn Bảo Thạch

Ấn Thạch DURRAS là loại bảo thạch kỳ bí tại thiên giới, nó ngày đêm không ngừng hấp thu năng lượng hải dương, lục địa và bầu trời nên sở hữu quyền năng cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng đáng tiếc từ khi Ấn Thạch DURRAS xuất hiện chưa có người nào có thể hiểu được cách dùng của nó ra sao. Mãi cho đến khi Ấn Thạch DURRAS rơi vào tay Công Chúa Tuyết Liên và nhờ sự hỗ trợ của 6 vị trưởng lão quyền năng của nó mới được mở ra.

Công Chúa Tuyết Liên vận dụng Ấn Thạch DURRAS để tạo kết ấn phong ấn sức mạnh của các loại bảo thạch vào trang bị của mình nhằm tăng cường uy lực của chúng. Cũng nhờ sức mạnh này Công Chúa Tuyết Liên mới có thể chống lại đòn đánh hủy diệt hợp lực của Thiên Ma và Tà Thần. Biết được điều này, Thiên Ma cũng luôn khát vọng và tìm cách có được Ấn Thạch DURRAS

Thế nhưng, 1000 năm trước, Công Chúa Tuyết Liên và Thiên Ma đại chiến lần cuối cùng, đó là một hồi đại chiến khiến cho thiên địa rung chuyển. Trong trận đại chiến này, Ấn Thạch DURRAS cũng bị thất lạc, từ đó về sau không thấy tung tích, rất nhiều người đã tìm kiếm những đều không có kết quả.


 ĐIỀU KIỆN MỞ ẤN THẠCH

 Cấp độ: 50+

 Yêu cầu: phải có Bụi Ấn Thạch và Kim Cương
 Nơi mở: biểu tượng Ấn Thạch xuất hiện trên màn hình
 

 QUY TẮC ẤN THẠCH

 Kết hợp bảo thạch khảm nạm và bảo thạch khai ấn để tạo thành kết ấn mới
 Chỉ có thể kết ấn 12 trang bị chính của nhân vật

 CÁCH THỨC KẾT ẤN

 Tại bản Ấn Thạch DURRAS cư dân cần chọn trang bị muốn kết ấn
 Bảng Ấn Thạch DURRAS có các thông tin bao gồm:
 

 
  • Bên trái là ô hiển thị 12 trang bị, cần chọn từng trang bị kết ấn
  • Hàng thứ 1 bên phải bảo thạch đã khảm nạm trên trang bị
  • Hàng thứ 2 bên phải là hiển thị bảo thạch sẽ đặt vào khi Khai Ấn
  • Hàng thứ 3 bên phải hiển thị thuộc tính Kết Ấn: "Bảo thạch khảm nạm + Bảo thạch khai ấn"
 Mỗi trang bị có 10 lỗ, khi bảo thạch khảm nạm và bảo thạch khai ấn:
 
  • Đặt vào cùng vị trí sẽ xuất hiện thuộc tính kết ấn
  • Có thể đặt 2 loại bảo thạch tăng năng lực/kháng khác nhau tại cùng vị trí
  • Trước khi kết ấn cần Khai ấn ở Hàng thứ 2. 
  • Tùy theo số lỗ Khai Ấn mà sẽ có yêu cầu Bụi Ấn Thạch và Kim Cương khác nhau

 Tùy bảo thạch đặt vào ô Khai ấn sẽ tạo ra thuộc tính kết ấn khác nhau
 

 Thuộc tính Kết ấn tạo ra (hàng thứ 3) có thể tiến hành thăng cấp
 

 
  • Tiến hành thăng cấp sẽ thăng cấp độ cả hàng, không phải thăng cấp từng cái
  • Cần Bụi Ấn Thạch để thăng cấp. 

 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Bảo thạch trong ô Khai ấn có thể gỡ ra để thay đổi. Quá trình gỡ hoàn toàn miễn phí
 Bảo thạch khảm nạm ở trang bị và ô khai ấn cấp độ càng cao thuộc tính kết ấn gia tăng càng nhiều
 Bụi Ấn Thạch kiếm được từ phụ bản, Vô Ưu Viễn Chinh, Boss phi hành, Boss mặt đất,...