Phi Hành

Không chỉ có thể cùng người yêu nắm tay nhau thực hiện cuộc hành trình khám phá không trung đầy lãng mạn, các bạn còn có thể hợp sức cùng bạn bè bay trên những bảo vật phi hành ấn tượng nhất của Vua Pháp Thuật để chiến đấu chống lại các quái vật luôn ẩn thân, đe dọa an nguy của những cư dân sinh sống tại đây.

Với những đột phá ấn tượng, việc chuyển đổi chiến trường chiến đấu từ mặt đấu lên không trung nhất định sẽ mang lại cho mọi người cảm giác chiến đấu mới đầy kích thích khi vừa bay lượn vừa chiến đấu.

 NHẬN VẬT PHẨM PHI HÀNH

 Cấp độ yêu cầu: 50 trở lên
 NPC nhận: Tiệm Vũ Khí Mark (Tọa độ: 326,160) tại Đông Huyền Thành

 

 Sau khi gặp tiến hành đối thoại với NPC Tiệm Vũ Khí Mark để nhận nhiệm vụ Phi Hành Sơ Cấp


 Hoàn thành nhiệm vụ cư dân sẽ nhận được Chổi Ma Pháp


 
 SỬ DỤNG VẬT PHẨM PHI HÀNH

Ngoài Chổi Ma Pháp cư dân có thể mua một số vật phẩm phi hành đặc biệt có bán tại SHOP của Vua Pháp Thuật. Những vật phẩm phi hành này đều có các chỉ số thuộc tính gia tăng cao. Cách sử dụng vật phẩm phi hành như sau

 Click đôi vào vật phẩm phi hành trong Túi đồ nhân vật, vật phẩm phi hành sẽ xuất hiện trong ô tương ứng ở bảng Nhân vật
 

 Để bay cư dân nhấn nút Bay/Xuống hoặc phím tắt Z
 

 NHÓM PHI HÀNH
 
 Khi nhóm cùng bay, trạng thái của thành viên do đội trưởng khống chế, thành viên không thể tự đi, hạ xuống
 Một người phi hành, tháo trang bị phi hành hệ thống sẽ tự động tìm điểm an toàn để hạ xuống
 Khi đang bay, đội trưởng tháo vật phẩm phi hành hoặc hạ, hệ thống sẽ tự động tìm điểm an toàn để đáp
 Khi lập nhóm, trong nhóm nếu có 1 người không có trang bị phi hành toàn đội sẽ không thể bay được

 CHIẾN ĐẤU KHI PHI HÀNH

 Đối với các quái vật, Boss không trung chỉ khi phi hành mới có thể gặp được.
 Khi phi hành chiến đấu năng lực nhân vật sẽ giảm
 Độ bền trang bị phi hành mỗi phút giảm 2 điểm
 Khi độ bền trang bị phi hành xuống 0 sẽ không thể tiếp tục phi hành
 Bản đồ Phi Hành như Điêu Linh Thôn