Phân Giải

Khi đã có trang bị mới mạnh hơn, chẳng lẽ lại phải bỏ đi trang bị cũ mất bao công sức thu thập nguyên liệu mới có được? Lúc này bạn hãy sử dụng chức năng phân giải trang bị để lấy lại một phần các nguyên liệu quý ấy để tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và tiền bạc!

 ĐIỀU KIỆN PHÂN GIẢI

 Trang bị: phẩm chất Xanh lá (Green) trở lên

 
 CÁCH THỨC PHÂN GIẢI

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Cải tạo
 
 
 Chọn tính năng Phân giải sau đó đặt trang bị vào ô Trang bị hệ thống sẽ hiển thị thông tin:

  • Số lượng nguyên liệu nhận được
  • Cấp độ nguyên liệu nhận được
 Sau khi phân giải số lượng nguyên liệu nhận sẽ bằng số lượng nguyên liệu tiến hành chế tạo trang bị
 Khi phân giải cac thuộc tính, cấp sao, bảo thạch có trên trang bị đều bị mất
 Khi phân giải hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận nếu xác nhận Có sẽ tiến hành phân giải
 Nếu trang bị Tím trở lên tiến hành phân giải hệ thống sẽ yêu cầu MÃ BẢO VỆ

 Cư dân cần giữ kỹ MÃ BẢO VỆ của mình
 Trang bị Trác Việt Tím trở lên sau khi phân giải sẽ nhận được nguyên liệu cấp 4