Nông Trường Pháp Thuật

Lượng lương thực tiếp viện cho tiền tuyến đang ngày càng gặp khó khăn bởi thiếu nhân công trồng trọt và chăm sóc. Trong khi đó, tình hình chiến sự với quân đoàn ma quái đang ngày càng gấp rút, để mau chóng chi viện cho tiền tuyến, Lão nông phu đã nhờ các cư dân đại lục Vô Ưu hỗ trợ.

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Cấp độ: 50+ trở lên
 Kỹ năng: đã học kỹ năng Trồng trọt
 Thời gian: 0:00 - 23:59 hàng ngày
 Địa điểm: bảo đồ Nông Trường Pháp Thuật
 NPC nhận:  Lão nông phu (255,42) ở Nông Trường Số 1


 CÁCH THỨC THAM GIA
  • Hàng ngày các cư dân có thể từ Điêu Linh Thôn hoặc Dịch chuyển Mark ở Đông Huyền Thành để đến Nông Trường Số 1 nhận 2 nhiệm vụ trợ giúp Lão nông phu trồng các loại nông sản.
  • Sau khi nhận nhiệm vụ hỗ trợ Lão nông phu thu thập các nông sản như yêu cầu
 
 QUÀ TẶNG THAM GIA

Chỉ cần hoàn thành yêu cầu của Lão nông phu các cư dân ngoài nhận được phần thưởng kinh nghiệm, nếu nữ thần may mắn mĩm cười các bạn sẽ nhận được các Hạt Giống Cây Kim Tiền cùng các phần thưởng vô cùng bất ngờ
 

  
Một số lưu ý khi trồng có thể
  • Sử dụng Thuốc Tăng Trưởng: nhận gấp đôi số lượng nguyên liệu trồng. Tuy nhiên cần trả 1 lượng nhỏ chi phí
  • Lập Tức Thu Hoạch: trả một lượng nhỏ chi phí để thu hoạch ngay nông sản vừa trồng