Nhiệm Vụ Thần Tu

Vào thời thượng cổ, rất nhiều Ma Thần đã bị công chúa Tuyết Liên cùng 6 vị tộc trưởng hợp sức phong ấn vào sâu trong lòng đất  của Vô Ưu đại lục để chúng không thể quay lại gây hại cho nhân gian. Thế nhưng, trải qua hàng ngàn năm năng lượng phong ấn ngày càng yếu đi, Vua Solomon đã chớp lấy thời cơ thông qua khế ước và ma pháp ấn triệu hoán 72 vị ma thần của mình quay trở lại thế gian nhằm phá hủy đại lục Vô Ưu.

Các ma thần khống chế các đức tính tham lam của con người, khiến đại lục lâm vào cảnh hỗn loạn. Thành chủ Quyến Cố Thành đã treo bảng thông cáo nhờ các cư dân Vô Ưu dũng cảm tập nã Ma Thần, sửa chữa và đem chúng phong ấn lại một lần nữa. 

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Cấp độ: 50+ trở lên
 Có thể khiêu chiến cá nhân hoặc lập nhóm

 Số lần hoàn thành: 10 nhiệm vụ/ngày
 Nhận nhiệm vụ: Thành Chủ Quyến Cố (Tọa độ: 226,36) để nhận nhiệm vụ

 CÁCH THỨC KHIÊU CHIẾN

  • Theo chỉ dẫn nhiệm vụ tiến hành tiêu diệt Ma Thần

 QUÀ TẶNG KHIÊU CHIẾN

 Điểm thần tu, số lượng điểm nhận được phụ thuộc vào cấp độ và số vòng nhiệm vụ mỗi người làm được
 Khi lập nhóm hoàn thành nhiệm vụ thần tu có cơ hội nhận được Kết Tinh Thần Tu và các bảo vật khác
 Sau 30 phút nếu không hoàn thành xem như nhiệm vụ thất bại.

 CHUYÊN VIÊN PHÚC LỢI


Nhằm hỗ trợ các cư dân dễ dàng phát huy được toàn bộ quyền năng của các thần khí, tộc trưởng Bối Tư đã nhờ Chuyên Viên Phúc Lợi cho các cư dân nhận 7 giờ x2 điểm Thần tu. Tuy nhiên, mỗi tuần chỉ nhận được 1 lần.

  • Đối thoại với NPC Chuyên Viên Phúc Lợi tại Đông Huyền Thành (Tọa độ: 238,84)

 
  • Nhận x2 Thần Tu: có 3 lựa chọn là x2 Thần Tu 1 giờ, x2 Thần Tu 2 giờ và x2 Thần Tu 4 giờLưu ý :

 Người chơi Offline hệ thống vẫn tính giờ nhiệm vụ. Khi vượt quá thời hạn làm nhiệm vụ, hệ thống tự động hủy bỏ nhiệm vụ và số lần hoàn thành nhiệm vụ trước đó
 Khi lập nhóm nhận nhiệm vụ thần tu thì cả nhóm sẽ cùng nhận nhiệm vụ tiêu diệt cùng 1 Ma Thần. Và có cơ hội nhận được Kết Tinh Thần Tu
 Nhiệm vụ thần tu hiện tại không giới hạn số vòng thực hiện.
 Mỗi tuần mỗi cư dân chỉ nhận được 7 giờ x2 Thần Tu