Nhiệm Vụ Gia Tộc

Sau sự trỗi dậy của các thế lực hắc ám, đại lục rơi vào hỗn loạn, yêu ma xuất hiện khắp nơi. Trước đại nạn nguy ngập này này, Tộc trưởng Bối Tư vô cùng lo lắng và không ngừng chiêu mộ nhân tài ra tay tương trợ.

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

 Cấp độ: 20+ trở lên
 Nhận nhiệm vụ tại NPC Đạo Sư ở Gia Tộc

 

Gặp Đạo Sư tại gia tộc để nhận nhiệm vụ

 NỘI DUNG NHIỆM VỤ

 Mỗi ngày mỗi cư dân có thể làm 2 vòng nhiệm vụ, mỗi vòng gồm 10 nhiệm vụ
 

 Nhiệm vụ gia tộc chi làm nhiều loại bao gồm: bắt pet, truyền tin, thu thập, dẹp loạn,..
 Nếu bỏ 1 nhiệm vụ sẽ không hoàn thành 20 nhiệm vụ và không nhận được phần thưởng
 Cứ hoàn thành 10 nhiệm vụ sẽ có cơ hội nhận được Bảo Rương Thần Bí
 

Vì sự bình yên của đại lục, đồng thời giúp cho các Tộc trưởng bớt được 1 mối lo, hãy nhanh chóng đến nhận các nhiệm vụ gia tộc mỗi ngày.

 LƯU Ý CẦN BIẾT KHI MỞ BẢO RƯƠNG

 Khi mở Bảo Rương cần để trống ít nhất 1 ô trống trong túi đồ nhân vật (Không tính túi N.vụ và Pet)
 Vật phẩm có thể mất nếu túi đồ nhân vật bị đầy
 Cần kiểm tra tình trạng mạng của nhân vật trước khi mở bảo rương
 Mở Bảo Rương sẽ quay số ngẫu nhiên nhân vật phẩm nếu diss mạng hoặc F5 sẽ mất vật phẩm
 Vua Pháp Thuật Team sẽ không giải quyết các trường hợp diss mạng hoặc F5 mất vật phẩm