Nhiệm Vụ 200 Vòng

Trưởng Lão Quyến Cố đang chiêu mộ các cư dân Đông Huyền tham gia cuộc tập huấn để chống lại các thế lực xâm lấn. Cuộc tập huấn này tương đối khó nên chỉ những anh hùng, dũng sĩ dũng cảm nhất đại lục Vô Ưu mới có thể tiếp nhận.

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Cấp độ: 70+ trở lên
 NPC nhận: Trưởng Lão Quyến Cố (30,110) ở Quyến Cố Thành
 
 

 CÁCH THỨC THAM GIA

  • Đối thoại với Trưởng Lão Quyến Cố để nhận nhiệm vụ 

  • Dựa theo chỉ dẫn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ các cư dân sẽ nhận được các quà tặng hậu hĩnh
 
 CÁC LOẠI NHIỆM VỤ

 Tìm vật: tìm vật phẩm hoặc trang bị pet giao cho NPC theo yêu cầu là hoàn thành nhiệm vụ
 Tìm người: tìm gặp và đối thoại với NPC theo yêu cầu
 Chiến đấu: tìm NPC để chiến đấu chỉ cần thắng là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khi thất bại nhiệm vụ sẽ không mất đi
 Bắt: dựa theo yêu cầu bắt Pet giao cho NPC là hoàn thành nhiệm vụ
 
 LƯU Ý KHI THỰC HIỆN

 Mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ nhân vật sẽ đạt được phần thưởng kinh nghiệm tương ứng, số lần hoàn thành càng cao phần thưởng càng nhiều. Đặc biệt 10 nhiệm vụ sẽ làm 1 vòng tuần hoàn, ở một vòng tuần hoàn thì phần thưởng sẽ gia tăng. Ví dụ hoàn thành nhiệm vụ số 19 phần thưởng sẽ cao hơn nhiệm vụ số 18.
 Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ như sau

  • Hoàn thành nhiệm vụ thứ 50: nguyên liệu cấp 5
  • Hoàn thành nhiệm vụ thứ 100: nhận bảo thạch cao cấp
  • Hoàn thành nhiệm vụ thứ 150: nhận được nội đơn cao cấp ví dụ như Nội Đơn Huyền Thú
  • Hoàn thành nhiệm vụ thứ 200: nhận được Ma Thú Yếu Quyết Cao Cấp dành để học kỹ năng của Pet