Người Xấu

Đây là nơi bạn có thể lưu trữ danh sách những người mình không thích hoặc không muốn nhận tin nhắn Chat riêng từ họ. Để đưa tên vào danh sách người xấu cư dân thực hiện như sau

 Vào bảng Giao Lưu (Phím tắt K)


 
 Chọn biểu tượng dấu + để thêm tên nhân vật vào danh sách người xấu
 

 Sau khi điền Tên người chơi vào ô tương ứng thì tên người đó sẽ hiển thị trong danh sách xấu
 Muốn hủy bỏ quan hệ người xấu chỉ cần chọn Tên người chơi sau đó click vào biểu tượng -