Kết Bái

Nếu năm xưa, bộ ba anh em nhà Lưu - Quan - Trương được xem như là biểu tượng của tình huynh đệ thì tình huynh đệ kết bái ở Vua Pháp Thuật là tượng trưng cho sự đoàn kết, keo sơn của các anh em nhà Vô Ưu.
 
 ĐIỀU KIỆN KẾT BÁI
 
 Cấp độ: đạt cấp độ 25 trở lên 
 Thành viên tham gia kết bái: phải là bạn bè và Điểm thân mật lớn hơn 5000
 Số người kết bái: hạn chế số người chỉ từ 2-5 thành viên
 Thầy trò, vợ chồng, người đã kết bái không thể kết bái với người khác
 Mỗi người chỉ có thể có một quan hệ kết bái
 Chi phí kết bái: Chi phí Bạc = 2000000 * số người kết bái , do đội trưởng chi trả
 NPC kết bái: Đến Tinh Linh Thành gặp Thánh Sứ Kết Bái (202,101) để đăng ký
 

 ĐIỀU KIỆN KẾT BÁI

 Danh hiệu kết bái

 
Sau khi kế bái có thể tự tạo danh hiệu (Ví dụ: Kết Nghĩa Kim Lan - XXXX) . Để tạo danh hiệu kết bái Đội trưởng cần trả 300 Vàng. Danh hiệu này sẽ gia tăng tấn công 5%, phòng ngự 5%
 

 Có nạn cùng chịu
 
Thành viên kết bái khi bị người khác giết chết, tất cả thành viên khác sẽ nhận được tín hiệu cầu cứu
 
 Gia tăng kinh nghiệm nhận được
 
Các thành viên kết bái khi lập nhóm luyện tập sẽ nhận thêm được một số lượng điểm kinh nghiệm nhất định như sau:

- 2 thành viên kết bái lập nhóm được +5% kinh nghiệm
- 3 thành viên kết bái lập nhóm được +10% kinh nghiệm
- 4 thành viên kết bái lập nhóm được +15% kinh nghiệm
- 5 thành viên kết bái lập nhóm được +20% kinh nghiệm

 Nhận chúc phúc

Các thành viên kết bái có thể lập nhóm 2 người trở lên để đến gặp Thánh Sứ Kết Bái nhận chúc phúc trong 10 giờ gia tăng 5% HP, 5% công kích, 5% phòng ngự.
 

 Thành tựu

- Kết nghĩa kim lam: thành tự tím, thưởng 40 điểm thành tựu
- Danh hiệu kết bái


 THỰC HIỆN KẾT BÁI
 
 Cùng các thành viên kết bái đến Tinh Linh Thành gặp Thánh Sứ Kết Bái để yêu cầu kết bái.
 Đội trưởng lựa chọn kết bái, phải trải qua sự đồng ý của các thành viên. Nếu trong đội có người không đồng ý, kết bái sẽ thất bại. Không bị trừ chi phí.
 

 KẾT BÁI THÊM THÀNH VIÊN MỚI
 
 Tất cả thành viên đã kết bái cùng thành viên mới đến Thánh Sứ Kết Bái chọn "Tiếp nhận thành viên kết bái mới"
 Tất cả thành viên xác nhận đồng ý cho kết bái hay không
 Thành viên mới phải trả 200000 Bạc
 Nếu đội đã có danh hiệu thì thì thành viên mới gia nhập được nhận trực tiếp danh hiệu
 Kết bái thành công khi lập nhóm có thể chọn thiết lập danh hiệu kết bái

 HỦY KẾT BÁI

 Để hủy kết bái nhóm cần gặp Thánh Sứ Kết Bái chọn Bỏ kết bái. Tất cả thành viên đồng ý sẽ không bị trừng phạt.
 Tự ý hủy kết bái sẽ bị trừ 2500 điểm thân mật và 100 vàng