Kẻ Thù

Đây là mối quan hệ thù địch giữa 2 người chơi với nhau, các tên xuất hiện trong danh sách Kẻ thù sẽ là "bí kíp" gợi nhớ những người đã từng đưa bạn "về thành nghỉ dưỡng" để khi kẻ thù online bạn có thể phát giác đồng thời tặng cho người đó một núi trứng thúi

 Để kiểm tra hoặc thêm tên người chơi vào danh sách Kẻ thù cần vào bảng Giao Lưu (phím tắt K)

 

 
 Để thêm tên Kẻ thù các cư dân chỉ cần chọn biểu tượng dấu + (Chọn dấu - để bỏ tên người chơi khỏi danh sách Kẻ thù)
 

 
 Ngoài thể hiện trạng thái online hay offline của Kẻ thù, tại bảng này cư dân có thể sử dụng

- Thiên Nhãn Phù: để xác định vị trí của kẻ thù
- Truy Hồn Phù: di chuyển lập tức đến vị trí kẻ thù
- Trứng Gà: chọi khiến kẻ thù giảm điểm nhân khí
- Thẻ Mê Ngữ: khiến kẻ thù phát ngôn không chính xác