Hoàn Thành Phụ Bản

Hệ thống hoàn thành phụ bản hiện tại của Vua Pháp Thuật có thể hỗ trợ các bạn hoàn thành các loại phụ bản, nhiệm vụ như sau
 
STT Tên nhiệm vụ Loại hình
1 Kho Báu Đại Mạc Phụ bản
2 Mê Huyễn Động Phụ bản
3 Lục Tiên Cảnh Phụ bản
4 Liệt Diễm Thâm Uyên Phụ bản
5 Trở Về Lang Huyệt Phụ bản
6 Quỷ Hút Máu Phụ bản
7 Nhiệm Vụ Tu Hành Nhiệm vụ
8 Khiêu Chiến 12 Tinh Cung Nhiệm vụ

 ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 Để sử dụng chức năng Tự động hoàn thành phụ bản nhân vật cần hoàn thành thám hiểm phụ bản hoặc nhiệm vụ đó
 Trước khi sử dụng tính năng Hoàn Thành Phụ Bản cần nhận nhiệm vụ phụ bản tại NPC Sứ Giả Mở Phụ Bản tại Tiên Lạp Thành

 

 CÁCH THỨC SỬ DỤNG SỬ DỤNG

 Đối với Phụ bản để mở tính năng Tự động hoàn thành phụ bản có 2 cách

 • Click vào biểu tượng HOÀN THÀNH PHỤ BẢN
 
 • Đến gặp NPC vào phụ bản và chọn chức năng Tự động hoàn thành phụ bản

 Đối với nhiệm vụ cần gặp NPC nhiệm vụ để nhận


 
 Tại bảng Tự động hoàn thành phụ bản các cư dân có thể xem các thông tin như sau


 • Thời gian yêu cầu: số phút để hoàn thành nhanh phụ bản, chỉ kích hoạt khi nhận nhiệm vụ
 • Tiến độ: tương tự số tầng của phụ bản
 • Phụ bản: phụ bản mà bạn chọn hoàn thành
 • Số lượng túi cần: số lượng ô trống trong Túi đồ để nhận vật phẩm khi tham gia phụ bản
 • Sử dụng Sách Tự Động Hoàn Thành Phụ Bản nếu hết số lần được hoàn thành

 Cư dân có 2 lựa chọn hoàn thành phụ bản

 • Bắt đầu: sử dụng một lượng Bạc nhất định để hoàn thành. Tuy nhiên chức năng này phải luôn giữ bảng thông báo trong thời gian được yêu cầu
 • Hoàn thành nhanh: sử dụng một lượng Vàng nhất định để hoàn thành, có thể sử dụng kết hợp cả hai để giảm lượng vàng hao phí khi sử dụng chức năng này

 Một số lưu ý trong hệ thống Tự động hoàn thành phụ bản

 • Cấp độ 100 - 119 mỗi ngày có thể tùy chọn 1 phụ bản để hoàn thành
 • Cấp độ 120 trở lên mỗi ngày có thể tùy chọn 2 phụ bản để hoàn thành
 • Đối với hệ thống 12 Tinh Cung khi sử dụng chức năng Auto sẽ hao phí số lần khiêu chiến

 Tùy theo phụ bản, mức độ dễ khó mà chi phí hoàn thành sẽ khác nhau Sử dụng chức năng hoàn thành phụ bản vẫn sẽ nhận được phần thưởng của phụ bản bao gồm các cả các nhiệm vụ nhỏ.
 Trong quá trình tự động hoàn thành phụ bản bằng chức năng Bắt đầu mà đóng bảng chức năng thì sẽ tự động ngừng hoàn thành
 Trong quá trình thực hiện hoàn thành phụ bản không thể di chuyển, PK, nhưng có thể Đấu Pet
 Chỉ những cá nhân sở hữu được Sách Tự Động Hoàn Thành Phụ Bản mới được phép tăng số lần tự động hoàn thành phụ bản