Giác Ngộ Kỹ Năng

Từ xưa đến nay, mỗi một dũng sĩ bước lên hành trình tu luyện bảo vệ đại lục Vô Ưu ngoại trừ có một câu chuyện truyền kỳ, họ còn có phương pháp tu luyện đặc biệt của chính mình. Trong đó có một phương pháp được lưu truyền và tu luyện tương đối cao sâu mà bất kỳ một dũng sĩ nào cũng phải tu luyện đó là Giác Ngộ.

Đây là phương pháp tu luyện vô cùng khó khăn vì chỉ có thể dùng nguy hiểm đến tính mạng kích phát tiềm năng của 7 giác quan: Thính Giác, Vị Giác, Khứu Giác, Thị Giác, Xúc Giác, Tiên Tri, Ngoại Cảm để tiến vào trạng thái Giác Ngộ từ đó thức tỉnh sức mạnh tiềm tàng của bản thân và thông hiểu sức mạnh của các tuyệt kỹ. Mặc dù khó khăn tu luyện như vậy, nhưng để có được sức mạnh này các cư dân Vô Ưu không bao giờ từ bỏ, họ tiến hành rèn luyện ở mức khó khăn nhất, chiến đấu cùng các boss hùng mạnh nhất để có được sức mạnh vô địch

Tuy nhiên, còn một cách khác đó là tìm được Hỗn Độn Ma Tinh - Kết tinh từ linh hồn của các ma thần thượng cổ. Khi sử dụng Hỗn Độn Ma Tinh tu luyện sẽ có cơ hội tiến vào trạng thái Giác Ngộ từ đó có thể kích phát tiềm năng bản thân và lĩnh ngộ sức mạnh của các thần ma

 ĐIỀU KIỆN GIÁC NGỘ

 Nhân vật: cấp độ 80+
 Vật phẩm yêu cầu:

  • Bạc
  • Hỗn Độn Ma Tinh
Lưu ý:

- Hỗn Độn Ma Tinh tạm thời có thể nhận được từ các phụ bản cấp 80 trở lên
- Nếu sử dụng chức năng mua tự động sẽ có giá 15 Vàng/1 Hỗn Độn Ma Tinh

 HIỆU QUẢ GIÁC NGỘ

 Gia tăng sức mạnh các kỹ năng nhân vật
 Gia tăng chỉ số thuộc tính nhân vật: HP, Công Vật Lý, Công Ma Pháp, Tốc Độ, Tăng Sát Thương Vật Lý Cuối, Tăng Sát Thương Ma Pháp Cuối, Bạo Kích, Kháng Bạo Kích, Miễn Tử QUY TẮC THAM GIA

 Chọn Nhân Vật (Phím tắt C) -> chọn Tinh Cung -> chọn Giác ngộ Mỗi nhân vật có 7 giác quan và cần giới hạn cấp độ để giác ngộ theo thứ tự gồm: 

Cảm quan Giới hạn cấp độ cần Điểm Giác ngộ nhận
Thính Giác 80 1
Vị Giác 90 1
Khứu Giác 100 1
Thị Giác 110 1
Xúc Giác 120 1
Tiên Tri 130 2
Ngoại Cảm 140 2

 Khi thực hiện thăng cấp cho từng giác quan cần chú ý:

  • Mỗi giác quan bao gồm 10 cấp. Sau khi thăng đủ 10 cấp mới đủ điều kiện kích hoạt giác quan đó
  • Khi thăng cấp độ cho giác quan sẽ có tỷ lệ thành công nhất định
  • Mỗi lần thăng cấp thất bại sẽ +5% tỷ lệ thành công, tối đa có thể đạt được 100%
  • Sau khi thăng cấp điểm tỷ lệ thành công cộng thêm khi thất bại sẽ trở về 0 
 Mỗi giác quan sẽ có điểm Giác ngộ kỹ năng khác nhau. Tối đa được 9 điểm
 Khi phân phối điểm kỹ năng cần lưu ý:


  • Nút + sẽ phân phối và gia tăng hiệu quả kỹ năng. 
  • Nút - sẽ giảm điểm đã phân phối cho kỹ năng đó
  • Cấp độ kỹ năng nhân vật càng cao khi phân phối Điểm Giác Ngộ Kỹ Năng thì hiệu quả kỹ năng càng tốt
  • Các kỹ năng khi phân phối điểm sẽ yêu cầu về điểm đã phân phối và điểm chưa phân phối

Ví dụ: Nhân vật Nhạc Công có kỹ năng Mê Mị Chi Âm cấp 9 có hiệu quả duy trì 3 lượt và tỷ lệ là 64%. Khi giác ngộ kỹ năng sẽ có hiệu quả duy trì 2 lượt và tỷ lệ là 96%