Dung Hợp

Quá trình dung hợp pet sẽ tăng phẩm chất của pet. Pet cũng giống trang bị chia làm các phẩm chất như: Trắng - Xanh Lục - Xanh Dương - Tím - Cam. Phẩm chất càng cao, chỉ số năng lực và sức mạnh của pet sẽ càng cao
Phẩm chất Bình thường Tinh Xảo Hoàn Mỹ Cường Hóa Trác Việt
Hệ số
1.00~1.10
1.11~1.30 1.31~1.60
1.61~2.00
2.01~2.50
Hệ số và phẩm chất của pet
 DUNG HỢP THÔNG THƯỜNG

 Mỗi lần dung hợp pet cần:

- 1 pet chính 4 pet phụ
- 5 pet được dung hợp phải cùng phẩm chất màu sắc và cùng loại.

Nếu


  • Dung hợp thành công: cấp độ, số sao, kỹ năng của pet chính hiện có không thay đổi, phẩm chất gia tăng, màu sắc thay đổi, 4 pet phụ biến mất. Chỉ số năng lực mới của pet là ngẫu nhiên
  • Dung hợp thất bại: Pet chính giữ nguyên, 4 pet phụ mất đi.
 Thực hiện dung hợp như sau

  • Mở bảng Luyện -> Dung hợp và đặt các pet cần dung hợp vào ô thứ tự
  • Sau khi bỏ đầy đủ pet vào chỉ cần nhấn Hợp và chờ đợi kết quả từ hệ thống.

 Lưu ý  


 Tùy theo phẩm chất của pet dung hợp mà có tỉ lệ thành công khác nhau
 Tỉ lệ thành công dung hợp pet theo phẩm chất như sau:
Trắng -> Xanh lục Xanh lục -> Xanh dương Xanh dương -> Tím Tím -> Cam
100% 80% 50% 30%
 Trong quá trình dung hợp nếu có bất kỳ 1 pet là KHÓA thì sau dung hợp thành công pet cũng KHÓA
 DUNG HỢP CAO CẤP

Ngoài tính năng Dung Hợp Thông Thường, Vua Pháp Thuật còn có tính năng Dung Hợp Cao Cấp dành dung hợp pet lên Tím và Cam. Tính năng đặc biệt này giúp bạn giảm sự tiếc nuối khi Dung Hợp Pet thất bại vì chỉ cần vật phẩm đặc biệt là Nội Đơn Tinh Linh cùng một lượng lớn pet để gia tăng tỉ lệ thành công lên đến 100% là bạn có thể sở hữu được 1 pet cực mạnh

 Để Dung Hợp Cao Cấp cần thực hiện như sau
  • Vào Luyện -> Dung hợp -> Dung hợp cao cấp
 
  • Mở Túi (Phím tắt B) -> Chọn Pet chính đặt vào ô tương ứng -> Đặt Nội Đơn Tinh Linh sau đó chọn các pet phụ để Dung Hợp.
 
  • Sau khi xong chỉ cần nhấn Dung Hợp và chờ đợi kết quả

 Lưu ý  


 Tùy theo số lượng Pet phụ mà tỉ lệ thành công khác nhau
 Pet xanh dương dung hợp lên tím cần 1 Nội Đơn Tinh Linh, đặt tối đa 10 pet phụ xanh dương
 Pet tím dung hợp lên cam cần 2 Nội Đơn Tinh Linh cho mỗi pet phụ, được đặt tối đa 16 pet phụ tím