Dung Hợp Nguyên Liệu

Các nguyên liệu cấp cao không chỉ tạo ra lượng lớn Kim Phiếu khi đổi mà chúng còn có tác dụng chế tạo ra những trang bị cao cấp hoặc trang bị huyền thoại. Chính vì những điều này mà việc sở hữu nguyên liệu cao cấp luôn là nhu cầu tất yếu của các cư dân Vua Pháp Thuật. Từ đây, hệ thống Dung Hợp Nguyên Liệu đã xuất hiện để các cư dân có thể dung hợp các nguyên liệu cấp thấp thành nguyên liệu cấp cao phục vụ cho mục đích sử dụng của mình

 ĐIỀU KIỆN DUNG HỢP NGUYÊN LIỆU

 Nguyên liệu: nguyên liệu cấp thấp cùng loại
 Cấp độ tối đa của nguyên liệu: cấp 6
 Tỷ lệ thành công: tùy theo cấp độ và số lượng nguyên liệu sử dụng
 
 CÁCH THỨC DUNG HỢP NGUYÊN LIỆU

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Nguyên liệu (Ng.liệu)
 
 
 Sau khi đặt Nguyên liệu cần dung hợp lên cấp vào ô Nguyên liệu cư dân có thể thấy các thông tin
 
  • Tỷ lệ thành công: tỷ lệ thành công khi dung hợp
  • Số nguyên liệu: số nguyên liệu sử dụng cho mỗi lần dung hợp. Số nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công.

 Sau khi xong cư dân có thể nhấn các nút bao gồm
 
  • Hợp hết: dung hợp toàn bộ số nguyên liệu hiện có được đặt trong ô Nguyên liệu
  • Hợp: mỗi lần nhấn sẽ tiêu hao số nguyên liệu nhất định để dung hợp, số nguyên liệu được thiết lập trong ô Số n.liệu
 

 Lưu ý   


 Khi sử dụng Số n.liệu tối đa là 5 để dung hợp thì

- Nguyên liệu dưới cấp 6 tỷ lệ thành công là 100%
- Nguyên liệu cấp 6 tỉ lệ thành công là 30%


 Nguyên liệu ngoài sưu tập từ đánh quái, boss, làm nhiệm vụ có thể nuôi trồng tại Trang viên Vua Pháp Thuật