Đục Lỗ Trang Bị

Đục lỗ trang bị nhằm mục đích khảm nạm các loại bảo thạch tăng cường sức mạnh, sức kháng từ đó mang lại những quyền lực siêu nhiên cho nhân vật 

 ĐIỀU KIỆN ĐỤC LỖ


 Trang bị: đã KHÓA
 Số lỗ tối đa có thể đục: 10
 Vật phẩm cần: Kim Cương
 
Số lỗ cần đục   Cấp độ Kim Cương cần
1 và 2 Cấp 1
3 và 4 Cấp 2
5 và 6 Cấp 3
7 và 8 Cấp 4
9 và 10 Cấp 5

 CÁCH THỨC ĐỤC LỖ

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Cải tạo
 
 
 Chọn tính năng Đục lỗ sau đó đặt trang bị vào ô Trang bị gốc hệ thống sẽ hiển thị các thông tin

- Số lỗ hiện tại: số lỗ hiện tại trang bị hiện có
- Cần: để đục lỗ tiếp theo cần Kim Cương cấp mấy

 
 Sau khi đặt Kim Cương có cấp độ yêu cầu vào ô Kim Cương tương ứng chỉ cần click Đục là hệ thống sẽ tự động thực hiện
 

 Lưu ý   


 Trang bị tham gia sự kiện và chế tạo đều ngẫu nhiên có từ 1 - 4 lỗ.
 Có thể thông qua tính năng đục lỗ để gia tăng số lỗ của trang bị
 Tỉ lệ thành công khi đục lỗ là 100%
 Kim Cương có thể kiếm được từ nhiều nguồn như đánh quái, boss, làm nhiệm vụ, mua,....
 Tùy theo số lỗ đục mà Cấp độ Kim Cương yêu cầu sẽ khác nhau