Đục Lỗ Cánh

Đục lỗ cánh nhằm mục đích khảm nạm các loại lông vũ tăng cường sức mạnh cho cánh, từ đó mang lại những quyền lực siêu nhiên cho nhân vật và chiến thú

 ĐIỀU KIỆN ĐỤC LỖ


 Cánh: đã KHÓA
 Chi phí: 50000 Ngân phiếu/Bạc
 Cánh: tùy theo phẩm chất cánh số lỗ đục tối đa sẽ khác nhau
 
Phẩm chất cánh Tổng số lỗ tối đa có thể đục (Cả người lẫn pet)
Cánh trắng, xanh lục và xanh dương 4
Cánh tím 6
Cánh cam 10
 Vật phẩm: Lông Vũ Kim Cương
 

 CÁCH THỨC ĐỤC LỖ

 Đối thoại với Sứ Giả Đôi Cánh tại Quyến Cố Thành chọn Tiến hành chế tạo cánh (Lông Vũ)
 

 Tại bảng Cải tạo cánh chọn chức năng Đục lỗ cánh

 
 Đặt cánh cánh muốn đục lỗ và Lông Vũ Kim Cương vào các ô tương ứng

 
 Sau khi đặt xong có thể nhấn Đục lỗ là hệ thống sẽ tự động thực hiện
 

 Lưu ý   


 Cánh mua và dung hợp đều ngẫu nhiên có từ 1 - 4 lỗ.
 Cánh có tối đa 10 lỗ, chia thành 2 loại 5 lỗ cho nhân vật và 5 lỗ cho pet
 Đục lỗ tuân theo thứ tự người trước pet sau, số lỗ đục bằng nhau thì lượng Lông Vũ Kim Cương hao phí bằng nhau
 Tỉ lệ thành công khi đục lỗ là 100%
 Lông Vũ Kim Cương có thể kiếm được thông qua đánh BOSS bay, Phụ bản, Mua tại Sứ Giả Đôi Cánh, Sự kiện,...
 Tùy theo số lỗ đục mà số lượng Lông Vũ Kim Cương yêu cầu sẽ khác nhau
 
Số lỗ Số Lông Vũ Kim Cương cần
1 1
2 5
3 25
4 115
5 625