Đổi Màu Cánh

Đổi màu cánh sẽ giúp bạn sẽ hữu các đôi cánh có màu sắc đặc biệt và ấn tượng khác biệt với những đôi cánh có màu sắc quen thuộc mà mọi người thường hay sử dụng. Không chỉ thế, khi đổi màu cánh nếu may mắn sẽ sẽ nhận được các cánh có hình dạng đặc biệt
 

 ĐIỀU KIỆN ĐỔI MÀU

 Cánh: phẩm chất cam, chưa đổi hình dạng sau khi thăng cấp

 Vật phẩm: Lông Vũ Ngũ Sắc

   Tên vật phẩm  Mô tả
 Lông Vũ Ngũ Sắc  Dùng để đổi màu cho cánh cam

 CÁCH THỨC ĐỔI MÀU

 Đến gặp Thợ Nhuộm (15,71) tại Quyến Cố Thành để yêu cầu nhuộm màu cánh


 Khi nhuộm sẽ tốn 10 Lông Vũ Ngũ Sắc. Lông Vũ Ngũ Sắc tìm được từ khiêu chiến Boss ở Kiếp Nạn Vô Ưu cùng một số sự kiện đặc biệt khác.
 Mỗi lần nhuộm sẽ xuất hiện 2 màu ngẫu nhiên để lựa chọn, có thể nhuộm nhiều lần để chọn được màu ưa thích
 

 Khi chọn được màu ưa thích chỉ cần chọn Xác nhận nhuộm màu là thành công. Nếu không chọn hoặc F5, mất kết nối sẽ giữ nguyên màu cũ
 Cánh đã nhuộm nếu đổi sang hình dạng thăng cấp thì màu sẽ ẩn đi và chỉ trở lại bình thường khi cánh ở dạng thường (cấp 0)
 Khi tiến hành đổi màu cho cánh có cơ hội sẽ nhận được hình dạng đặc biệt - Cánh Chiến Thần