Đổi Chất Lượng

Trong trường hợp khi chế ra được một trang bị cực tốt hoàn toàn phù hợp với nhân vật của mình nhưng bạn không vừa ý với chất lượng của nó, lúc này bạn không cần tiến hành chế lại mà chỉ cần một bước thực hiện đơn giản đó là sử dụng chức năng Đổi chất lượng của Vua Pháp Thuật

 ĐIỀU KIỆN ĐỔI CHẤT LƯỢNG

 Trang bị: đã KHÓA, Phẩm chất Tím trở lên
 Chi phí: một lượng Bạc nhất định
 Vật phẩm cần: nguyên liệu cấp 5 trở lên
 
 CÁCH THỨC ĐỔI CHẤT LƯỢNG

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Cải tạo
 
 
 Chọn tính năng Đổi chất lượng sau đó đặt trang bị vào ô Trang bị đổi hệ thống sẽ hiển thị các thông tin

- Trang bị đổi: ô đặt trang bị cần đổi chất lượng
- Ng.liệu cần: ô hiển thị hình ảnh và tên nguyên liệu cần đổi chất lượng
- Đặt ng.liệu: ô đặt nguyên liệu yêu cầu để đổi chất lượng

 
 Sau khi đặt đặt nguyên liệu vào ô Đặt ng.liệu chỉ cần nhấn Đổi hệ thống sẽ tự động thực hiện và cho biết kết quả


 Kết quả hiển thị các thông tin bao gồm:

- Chất lượng thay đổi ngẫu nhiên của trang bị
- Các chỉ số thuộc tính, nguyên tố,... của trang bị sau khi đổi chất lượng

 
Tại bảng kết quả cư dân chọn

- Áp dụng: hệ thống sẽ áp dụng chất lượng mới cho trang bị
- Không áp dụng: hệ thống giữ nguyên chất lượng cũ
- Số nguyên liệu vẫn bị trừ

 

 Lưu ý   


 Nếu sử dụng nguyên liệu cấp 5 đổi chất lượng:
 
 • Trang bị tím thì sẽ nhận được trang bị Trác Việt Tím
 • Trang bị cam thì sẽ nhận được trang bị cam, chất lượng giữ nguyên
 • Thuộc tính nguyên tố, khóa linh hồn sẽ xuất hiện ngẫu nhiên
 • Số sao hiện tại của trang bị sẽ giảm 1 sao
 • Bảo thạch khảm nạm và số lỗ sẽ được giữ nguyên

 Nếu sử dụng trang bị cấp 6 đổi chất lượng:

 • Chắc chắn nhận được trang bị Cam
 • Trang bị đem đổi là Trác Việt Cam thì giữ nguyên chất lượng và màu cam của trang bị
 • Trang bị đem đổi là cam thì nhận được trang bị cam, chất lượng ngẫu nhiên
 • Thuộc tính nguyên tố, khóa linh hồn sẽ xuất hiện ngẫu nhiên
 • Số sao hiện tại của trang bị sẽ giữ nguyên
 • Bảo thạch khảm nạm và số lỗ sẽ được giữ nguyên

 Nếu trong quá trình đổi chưa Áp dụng mà F5 hoặc Refesh trình duyệt, mất kết nối thì:

- Chất lượng trang bị vẫn giữ nguyên như cũ
- Nguyên liệu để đổi chất lượng vẫn bị trừ
- Khi vừa vào lại game và chưa thực hiện các thao tác, tính năng khác và mở phần chế tạo hệ thống sẽ cho lựa chọn lại Áp dụng hoặc không áp dụng (Chỉ tồn tại trong 1 giờ)