Chân Hồn Thần Thú

Một khi sử dụng vật này với chiến thú sẽ tạo thành một ma pháp trận đặc biệt có thể triệu hồi ý chí của nữ thần tự nhiên từ viễn cổ trở lại để ban phúc và sức mạnh cho chiến thú.

 ĐIỀU KIỆN THẦN HÓA

 Nhân vật: Cấp độ 50+
 Vật phẩm yêu cầu:

 
 • Lộ Thu Thập: vật phẩm đặc biệt để sử dụng tại Cây Chân Hồn
 • Chân Hồn Thạch: sử dụng để Thăng Cấp Chân Hồn và gia tăng thuộc tính pet tham chiến
 • Mảnh Thần Dụ: kích hoạt hình dạng Thần Hóa
 • Kết Tinh Thần Dụ: đổi Mảnh Thần Dụ
Lưu ý: Lộ Thu Thập kiếm được từ Sổ Tay Ma Thú và các sự kiện đặc biệt khác

 Cách tham gia: click vào Icon Chân Hồn Pet tại màn hình chính
 

 
 CÂY CHÂN HỒN

 Chỉ có thông qua Cây Chân Hồn cư dân mới có được Mảnh Thần Dụ, Chân Hồn Thạch và Kết Tinh Thần Dụ

 

 Tại Cây Chân Hồn có 3 cách để thu thập các vật phẩm trên gồm:
 
 • Thu thập miễn phí: cần sử dụng Lộ Thu Thập để thu thập miễn phí
 • Dùng vàng thu thập: tốn hao chi phí nhất định để thu thập. Khi thu thập sẽ nhận 25 Chân Hồn Thạch, có cơ hội nhận Kết Tinh Thần Dụ hoặc Mảnh Thần Dụ
 • Thu thập 6 lần: tốn hao chi phí để thu thập liên tiếp 6 lần. Sẽ nhận 25 Chân Hồn Thạch (cho mỗi lần thu thập), nếu không nhận được 148 Kết Tinh Thần Dụ (cho mỗi lần thu thập) thì sẽ nhận được ít nhất 1 Mảnh Thần Dụ (Tối đa nhận được 3 mảnh tại 6 lần thu thập)
 THĂNG CẤP CHÂN HỒN

 Khi thực hiện Thăng Cấp Chân Hồn sẽ gia tăng các chỉ số thuộc tính của Pet tham chiến
 Thăng Cấp Chân Hồn bao gồm:

 
 • 5 cấp tương ứng 5 phẩm chất màu: Trắng - Xanh Lục - Xanh Dương - Tím - Cam
 • Mỗi phẩm chất màu có 10 cấp độ. Khi thăng cấp 10 cấp sẽ gia tăng phẩm chất màu
 • Tùy theo cấp độ và phẩm chất màu sẽ yêu cầu số lượng Chân Hồn Thạch khác nhau
 
 
 THẦN HÓA THẦN THÚ

 Hệ thống Thần Hóa Nữ Thần của Vua Pháp Thuật hiện tại có

 
 • 10 hình dạng Nữ Thần để thần hóa

 
 • Mỗi nữ thần sẽ gia tăng các chỉ số thuộc tính khác nhau cho pet
 
 Hóa Thân Đặc Biệt: cần thu thập các Mảnh Thần Dụ đặc biệt tại các sự kiện đặc biệt
 

 
 Để Thần Hóa Nữ Thần cần thu thập 10 Mảnh Thần Dụ của Nữ Thần tương ứng để kích hoạt
 Sau khi kích hoạt sẽ nhận được các thuộc tính gia tăng và khi chọn Hóa thân thì pet tham gia sẽ chuyển sang hình dạng Nữ Thần tương ứng
 

 ĐỔI MẢNH THẦN DỤ

 Có 2 cách để Đổi Mảnh Thần Dụ là:

 
 • Sử dụng Kết Tinh Thần Dụ để đổi Mảnh Thần Dụ
 • Dùng 3 Mảnh Thần Dụ khác nhau để nhận ngẫu nhiên 1 Mảnh Thần Dụ mới