Bang Hội Chiến

Giải đấu Bang Hội Chiến được diễn ra hàng tuần để các bang hội có thể đọ sức so tài, thể hiện bản lĩnh và khả năng lãnh đạo của bang chủ. Bên cạnh đó giải đấu Bang Hội Chiến cũng khiến các thành viên trong cùng bang hội đoàn kết với nhau hơn, mọi người chung tay nhau xây dựng và phát triển vì một bang hội hùng mạnh - Hùng Bá Vô Ưu

 LỊCH TRÌNH GIẢI ĐẤU

 Báo danh  0:00 Thứ 4 đến 23:59 Thứ 5
 Chia đội thi đấu  00:00 Thứ 6
 Mở chiến trường  19:45 Thứ 6
 Bắt đầu chiến đấu  20:00 Thứ 6
 Kết thúc chiến đấu  20:50 Thứ 6
 Phân định thắng bại  20:55 Thứ 6
 Đóng chiến trường  21:00 Thứ 6

 BÁO DANH THI ĐẤU

 Từ 0:00 giờ Thứ 4 đến 23:59 giờ Thứ 5 hàng tuần, bang chủ các bang có thể đến gặp NPC Quản Lý Bang Hội Chiến tại Đông Huyền Thành để đăng ký tham gia.
 

★ Yêu cầu

 • Bang hội tham gia có cấp độ từ 2 trở lên
 • Tiền trong bang phải trên 20 triệu, đồng thời phải trả lệ phí là 3 triệu tiền bang
 • Mỗi lần bang hội chiến chỉ có thể có tối đa 16 bang tham gia.
 • Khi bang chủ đăng ký, các thành viên sẽ nhìn thấy thông báo nhắc nhở trên kênh bang hội
 • Bang hội chiến diễn ra từ 20:00 giờ – 21:00 giờ Thứ 6 hàng tuần, người chơi có thể vào từ 19:45 thông qua NPC dịch chuyển.

★ Điều kiện chia đội

 • Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, hệ thống sẽ căn cứ vào cấp độ kinh nghiệm của các bang để tiến hành chia đội.
 • 2 bang sẽ ghép thành 1 cặp thi đấu, bang có cấp độ, kinh nghiệm, số người thấp nhất sẽ bị loại
 • Sau khi chia đội xong, vào 0h thứ 6, kết quả chi đội thi đấu sẽ được công bố ở chỗ của NPC Quản Lý Bang Hội,
 • Hệ thống cũng sẽ gửi kết quả vào kênh bang hội cho các bang tham gia

 QUY TẮC THI ĐẤU

★ Hướng dẫn vào chiến trường


 • Chiến trường sẽ mở vào lúc 19:45, đấu trường ở kênh nào thì chỉ mở đối với 2 bang được xếp thi đấu ở kênh đó
 • Từ 19:45 – 20:00 là thời gian để người chơi vào đấu trường, người chơi có thể vào đấu trường thông qua NPC dịch chuyển.
 • Chỉ có thành viên của đội tham gia mới có thể vào, sau khi người chơi vào bản đồ thì sẽ xuất hiện tại khu vực của bang
 • Trước khi khai chiến thì người chơi sẽ không thể tiến hành PK trong chiến trường.

★ Quy tắc chiến đấu
 
 • Đúng 20:00 bang hội chiến bắt đầu, người chơi có thể tiến hành PK với bất kỳ ai thuộc bang đối phương. Tên người chơi cùng đội sẽ có màu xanh, tên người chơi đội đối phương có màu đỏ.
 • Nếu cấp độ người chơi nhỏ hơn cấp độ của đối phương 30 cấp thì sẽ không thể khiêu chiến, nếu đang lập nhóm thì sẽ căn cứ vào cấp độ của nhóm trưởng.
 • Hệ thống sẽ cấp cho mỗi thành viên tham gia 100 điểm hành động. Khi bắt đầu chiến đấu, đội trưởng của đội sẽ bị trừ 5 điểm, trong lúc chiến đấu mỗi lần nhân vật tử vong thì sẽ bị trừ 20 điểm. Sau khi kết thúc chiến đấu, hệ thống sẽ thông báo lượng điểm hành động mà người chơi đã mất. Khi điểm hành động bằng 0 thì người chơi sẽ tự động được đưa về Đông Huyền Thành.
 • Trong thời gian sự kiện nếu rớt mạng, đăng nhập lại trong vòng 3 phút và đúng kênh sẽ được giữ lại đấu trường
 • Nếu rớt mạng khi thi đấu, khi đăng nhập mà trước đó ở bang thua, cũng sẽ bị trừ 20 điểm lực hành động.
 • PK trong chiến trường không ảnh hưởng đến điểm PK và chiến tích, trang bị không bị mất độ bền khi tử vong, trong chiến trường không thể dùng Hình nhân, nếu bị đánh bại sẽ bị đưa về vị trí bắt đầu của mỗi đội, đồng thời nhận được Buff bảo vệ 60 giây. Người chơi có thể trị liệu miễn phí ở chỗ của NPC trị thương trong đấu trường.
 • Bang hội chiến kết thúc lúc 20:50, lúc này sẽ không thể PK nữa, điểm hành động cũng sẽ không tính nữa. Người chơi thoát game trong khoảng thời gian từ 20:50 – 20:55 khi đăng nhập lại sẽ không vào đấu trường nữa.
 • Trong quá trình thi đấu nếu bị rớt mạng thì phải đăng nhập lại từ Kênh đấu trường trước đó, nếu không sẽ không vào lại được

★ Phân định thắng bại

 • Sau khi kết thúc chiến đấu, đội có thành viên còn lại trong chiến trường nhiều hơn sẽ là đội thắng. Nếu 2 bên có số người bằng nhau, thì sẽ tính dựa vào tổng điểm hành động của các thành viên trong đội. Nếu số điểm 2 bên bằng nhau thì hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn 1 đội thắng. Nếu chỉ còn 1 đội trong chiến trường thì đội đó chiến thắng.
 • Vào 20:50, chiến trường sẽ xuất hiện các bảo rương dành cho đội chiến thắng.
 • 21:00 kết thúc sự kiện, chiến trường đóng lại, hệ thống sẽ thông báo kết quả

Chú ý: Nếu hết thời gian vào chiến trường mà trong chiến trường không có người chơi nào thì hệ thống sẽ thông báo hủy trận chiến

 PHẦN THƯỞNG BANG HỘI CHIẾN


 
 Bang hội chiến thắng

Kết thúc bang hội chiến, thành viên bang chiến thắng 

- Có được 2 lần mở bảo rương xuất hiện trên bản đồ bang hội chiến
- Phần thưởng nhận được ngẫu nhiên có thể bao gồm:

 
 • Kinh nghiệm nhân vật
 • Ngân phiếu
 • Cống hiến bang hội
 • Bảo thạch cao cấp
 • Thăng Tinh Thạch
 • Lông vũ cao cấp
 • Sách kỹ năng pet
 • Pet tím
 • Thần thú tím

★ Bang hội thất bại
 
- Các thành viên sẽ bị di chuyển ra ngoài.
- Trong 3 ngày kể từ khi kết thúc bang hội chiến đến gặp NPC Quản Lý Bang Hội Chiến để nhận thưởng
- Nếu tự động rời khỏi thi đấu sẽ không được tính

 

- Phần thưởng cá nhân bao gồm
 
 • Kinh nghiệm nhân vật
 • Ngân phiếu
 • Cống hiến bang hội

★ Thưởng xếp hạng Bang Hội Chiến tháng

- Ngoài các phần thưởng nhận được bang hội có số lần chiến thắng nhiều nhất trong tháng

 
 • Bang chủ nhận được quà tặng đặc biệt là danh hiệu tháng

 
ĐỆ NHẤT BANG CHỦ

TĂNG 10% HP VÀ TỐC ĐỘ

 
 • Thành viên bang hội sẽ nhận được danh hiệu tháng
 
ĐỆ NHẤT THÀNH VIÊN
 

- Trong 3 ngày kể từ khi kết thúc bang hội chiến đến gặp NPC Quản Lý Bang Hội Chiến để nhận thưởng