Ảo Hóa

Tiến hành Ảo Hóa Pet sẽ đề cao và gia tăng các chỉ số thuộc tính từ đó gia tăng sức mạnh và năng lực của PET

 

 ĐIỀU KIỆN ẢO HÓA PET

 Để gia tăng năng lực Pet (từ tím trở lên ) cư dân có thể sử dụng một Pet làm Pet chính, sau đó thông qua Pet phụ để tăng cường các thuộc tính tư chất của Pet mình. 
 Sau khi ảo hóa, dù thành công hay thất bại Pet phụ đều biến mất, Pet chính vẫn được giữ lại.
 Khi tiến hành ảo hóa, Pet chính phải được Khóa, Pet phụ phẩm chất phải từ màu tím trở lên (từ 1.61 trở lên)

 TƯ CHẤT PET KHI ẢO HÓA

Pet chính thông qua hệ thống ảo hóa sẽ hấp thu một tỉ lệ phần trăm nhất định tư chất của Pet phụ (chỉ hấp thu tư chất chính, không chứa tư chất ảo hóa, nếu Pet phụ cũng là Pet có tư chất ảo hóa, thì tư chất ảo hóa này không bị Pet chính hấp thu).
  • Nếu sử dụng Pet phụ màu tím trở lên thì Pet chính có khả năng hấp thu từ 10% - 15% tư chất
  • Nếu sử dụng Pet phụ màu cam thì Pet chính có khả năng hấp thu từ 25% - 30% tư chất
 Tư chất cuối cùng = (Tư chất cơ bản + Tư chất ảo hóa )* hệ số phẩm chất
 HIỆU QUẢ KHI ẢO HÓA

 Sau khi tiến hóa một loại trong năm loại tư chất của Pet sẽ được tăng cường, mỗi loại tư chất có thể tiến hóa nhiều lần nhưng chỉ lưu lại tư chất ảo hóa cuối cùng (nếu lúc trước tiến hành ảo hóa với tư chất gia tăng là A, sau một lần ảo hóa tư chất gia tăng là B, dù là B có hay không lớn hơn A đều sẽ thay thế A).
 Xác suất Ảo hóa: các Pet có tư chất khác nhau đều sẽ có xác suất thành công nhất định khác nhau, xác suất thành công của ảo hóa phụ thuộc vào Pet chính và Pet phụ, cộng thêm xác suất thành công gia tăng
Loại Pet Xác suất thành công cơ bản Pet chính/phụ cùng loại Pet chính/phụ khác loại
Pet tím thường 10% +20% xác suất thành công Giảm 1/2 xác suất thành công cơ bản
Pet cam thường 15% +20% xác suất thành công Giảm 1/2 xác suất thành công cơ bản
Pet tím thần thú 15% +20% xác suất thành công Giảm 1/2 xác suất thành công cơ bản
Pet cam thần thú 30% +20% xác suất thành công Giảm 1/2 xác suất thành công cơ bản
 
Ví dụ:

- Tiến hành tiến hóa hai Viễn Cổ Thần Long Cam, xác xuất thành công cơ bản là 80% (=30%+30%+20%);
- Nếu Pet chính là Viễn Cổ Thần Long Cam tiến hành tiến hóa với Thất Sắc Kê tím, xác suất thành công cơ bản là 20% (=30%/2+10%/2).

  

 CÁCH THỨC ẢO HÓA

 Mở bảng Ảo hóa Pet bằng cách click Luyện -> Chọn Ảo hóa


 Đặt Pet chính,  Phụ, Đá May Mắn (nếu có) và Chọn tư chất cần tiến hành Ảo hóa


 Sau khi chọn xong chỉ cần nhấn Ảo hóa hệ thống sẽ tiến hành thực hiện và cho kết quả sau khi ảo hóa

 TĂNG TỈ LỆ THÀNH CÔNG ẢO HÓA

Khi tiến hành tiến hóa Pet nếu sử dụng Đá May Mắn có thể gia tăng xác suất thành công, mỗi viên Đá May Mắn sẽ gia tăng 20% xác suất thành công, một lần ảo hóa có thể sử dụng tối đa 5 viên.Tùy theo Pet phụ là pet gì cư dân có thể chọn lựa loại Đá May Mắn thích hợp để sử dụng, có 2 loại Đá May Mắn là

  Tên vật phẩm Mô tả
Đá May Mắn Tím Gia tăng tỉ lệ thành công ảo hóa khi pet phụ là pet tím
Đá May Mắn Cam Gia tăng tỉ lệ thành công ảo hóa khi pet phụ là pet tím hoặc cam