[Xuất Vân] Đổi Cánh Xanh Dương

[06.03.2015]
Dù diễn ra trong bất kỳ thời gian nào hay với bất kỳ vật phẩm nào, sự kiện ĐỔI "DỎM" LẤY "XỊN" đã luôn được các cư dân Vua Pháp Thuật quan tâm theo dõi và hết lòng ủng hộ. Tộc trưởng Bối Tư và 6 vị tộc trưởng đã quyết định tổ chức hoạt động Đổi "Dỏm" Lấy "Xịn" để toàn bộ cư dân tại đây có thể sở hữu được những đôi cánh có quyền năng thần diệu

 

Để sở hữu được các đôi cánh có quyền năng huyền thoại, các cư dân hãy sẵn sàng để tham gia ngay nhé!

 THỜI GIAN DIỄN RA

 Thời gian bắt đầu đăng ký: 9:00 ngày 09/03/2015

 Thời gian kết thúc đăng ký: 9:00 ngày 16/03/2015
 Thời gian công bố danh sách đăng ký: 9:00 - 15:00 ngày 17/03/2015
 Thời gian tiến hành trao đổi: 19/03 - 22/03/2015

 ĐỊA ĐIỂM & ĐIỀU KIỆN ĐỔI

 Địa điểm diễn ra: Server Xuất Vân
 Điều kiện đổi: chỉ tiến hành trao đổi khi nhân vật online trong game

 ĐĂNG KÝ THAM GIA

ĐỔI CÁNH ÁC MA ĐỔI CÁNH THIÊN SỨ ĐỔI CÁNH BÍCH KHÔNG
Cần chọn đúng topic của cánh cần đổi để đăng ký
 
 CÁC LOẠI CÁNH ĐỔI

Số lần đổi cánh tối đa tại mỗi loại là 3 lần/loại cánh


PHẨM CHẤT CÁNH NHẬN - XANH DƯƠNG - ĐÃ KHÓA

 Cánh Ác Ma

  Tên yêu cầu Số lượng
Pet thu hồi - Tím - 5*
Pet thần thú hoặc pet ở các bản đồ cấp độ tối thiểu 70 1
Vật phẩm thu hồi
Cánh Ác Ma - Xanh lục - 2 sao trở lên 1
Nội Đơn Nhiên Thiêu 2
Lông Vũ Hỗn Loạn - Cấp 2 1
Tân Nguyệt Ấn Chương 1
 
 Cánh Thiên Sứ
 
  Tên yêu cầu Số lượng
Pet thu hồi - Tím - 5*
Pet thần thú hoặc pet ở các bản đồ cấp độ tối thiểu 70 1
Vật phẩm thu hồi
Cánh Thiên Sứ - Xanh lục - 2 sao trở lên 1
Nội Đơn Nhiên Thiêu 2
Lông Vũ Ma Pháp - Cấp 2 1
Tân Nguyệt Ấn Chương 1

 Cánh Bích Không
 
  Tên yêu cầu Số lượng
Pet thu hồi - Tím - 5*
Pet thần thú hoặc pet ở các bản đồ cấp độ tối thiểu 70 1
Vật phẩm thu hồi
Cánh Bích Không - Xanh lục - 2 sao trở lên 1
Nội Đơn Nhiên Thiêu 2
Lông Vũ Mê Hồn - Cấp 2 1
Tân Nguyệt Ấn Chương 1
 
 QUY ĐỊNH SỰ KIỆN

 Sau khi sự kiện kết thúc sẽ công bố danh sách đăng ký hợp lệ tại trang chủ cùng thời gian trao đổi
 Trong thời gian diễn ra sự kiện, BTC có toàn quyền điều chỉnh các quy định để phù hợp với sự kiện
 Cánh nhận được sau khi được đổi sẽ là:

  • Cánh truyền thuyết - phẩm chất xanh dương.
  • Cánh đã KHÓA
  • Các chỉ số thuộc tính ngẫu nhiên, không sao, không lông vũ
 Pet Hổ Bì Dương là pet tặng tân thủ không tính pet thần thú tham gia sự kiện.
 Thiên Sứ Mít Ướt và Ác Ma Quấy Phá - linh vật Vua Pháp Thuật không tính pet thần thú tham gia sự kiện.
 Các pet tím yêu cầu trong sự kiện sẽ được thu hồi, không cấp lại pet
 Các vật phẩm được yêu cầu trong sự kiện sẽ được thu hồi, không cấp lại vật phẩm

 QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ

 
 Cư dân phải sử dụng tài khoản có tên nhân vật tham gia để đăng ký sự kiện.
 Trường hợp tài khoản đăng ký khác với tài khoản tham gia sẽ bị loại.
 Khi đăng ký tại diễn đàn, cần cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin được yêu cầu bao gồm:
 
- Loại tài khoản (VTCID/GOID):
- Tên tài khoản:
- Tên nhân vật:
- Tên gốc của pet đổi (tên gốc của pet khi chưa đổi tên):
- Tên pet đặt trong túi đồ (Theo quy định):
- Số lần đổi trong đợt (Số lần đổi trong đợt):
- Tên cánh nhận: 


Tôi xin xác nhận tất cả các thông tin trên hoàn toàn chính xác nếu có bất kỳ sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định BTC sự kiện đưa ra


 QUY ĐỊNH VỀ PET VÀ VẬT PHẨM

 Pet và vật phẩm tham gia sự kiện không phân biệt đã khóa hay không khóa
 Các pet tham gia trong sự kiện phải đặt tên như sau:
 
Tên cánh đổi Tên pet đổi 1 Tên pet đổi 2 Tên pet đổi 3
Cánh Thiên Sứ [SKP]TS 1 [SKP]TS 2 [SKP]TS 3
Cánh Ác Ma [SKP]AM 1 [SKP]AM 2 [SKP]AM 3
Cánh Bích Không [SKP]BK 1 [SKP]BK 2 [SKP]BK 3
 
 Sau khi đăng ký nếu qua kiểm tra không có pet hoặc pet không có tên như yêu cầu thì đăng ký sẽ bị loại.
 Các vật phẩm có trong sự kiện cần tách ra đúng số lượng yêu cầu.
 Các vật phẩm yêu cầu trong thời gian diễn ra sự kiện phải

  • Đặt trong Túi thứ nhất ở các ô đầu tiên từ trái sang phải của hàng đầu tiên trong túi đồ nhân vật
  • Nếu sau khi đăng ký và trao đổi mà các vật phẩm không đặt đúng theo quy định đăng ký sẽ bị loại

Ví dụ

Đăng ký đổi 1 Cánh Ác Ma và 1 Cánh Thiên Sứ

- Loại tài khoản (VTCID/GOID): VTCID
- Tên tài khoản: test
- Tên nhân vật: KẻTruySát
- Tên gốc của pet đổi (tên gốc của pet khi chưa đổi tên): Kỳ Kỳ
- Tên pet đặt trong túi đồ (Theo quy định): [SKP] AM 1
- Số lần đổi trong đợt (Số lần đổi trong đợt): Cánh Ác Ma - 1
- Tên cánh nhận: 1 Cánh Ác Ma


Tôi xin xác nhận tất cả các thông tin trên hoàn toàn chính xác nếu có bất kỳ sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định BTC sự kiện đưa ra
 
 Cách đặt vật phẩm khi đăng ký đổi 1 Cánh Ác Ma và 1 Cánh Thiên Sứ 

Đặt vật phẩm đổi Cánh Ác Ma trước rồi đặt vật phẩm đổi Cánh Thiên Sứ sau.

 
 
 Đặt tên pet theo quy định.
 
 
 Các trường hợp sẽ được thu hồi vật phẩm ngẫu nhiên khi Túi đồ có 2 vật phẩm sự kiện yêu cầu có:

  • Cùng số lượng
  • Cùng số lượng, vật phẩm một không khóa và một đã khóa