Vang Danh Thiên Hạ

[25.04.2019]
Mỗi khi khám phá một bí mật của vùng đất mới các cư dân Vô Vưu sẽ nhận được những thành tựu cống hiến nhất định. Để tưởng thưởng và vinh danh cho các cư dân có nhiều cống hiến vì nền hòa bình đại lục, Tộc trưởng Bối Tư và 6 vị tộc trưởng gia tộc đã quyết định tổ chức hoạt động mang tên VANG DANH THIÊN HẠ cùng với nhiều quà tặng giá trị để chắp cánh ước mơ trở thành chúa tể cho các dũng sĩ tại vùng đất mới Hạ Thiên
 

 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ thời điểm mở server 25.04.2019
 Thời gian kết thúc: 14:00 ngày 08.05.2019
 Thời gian nhận quà sự kiện: 15:00 ngày 08.05.2019
 Thời gian đóng sự kiện: 23:00 ngày 11.05.2019
 Địa điểm diễn ra: Server mới Hạ Thiên

 NỘI DUNG SỰ KIỆN


Trong thời gian sự kiện các cư dân hãy nỗ lực thật nhanh để đạt được các thành tựu trong quá trình thám hiểm. Đến 14:00 ngày 08.05.2019 dựa trên Bảng Xếp Hạng - Thành Tựu 5 cư dân có xếp hạng cao nhất sẽ nhận được các quà tặng đặc biệt

 PHẦN THƯỞNG XẾP HẠNG THÀNH TỰU

Xếp Hạng   Quà tặng 1   Quà tặng 2
1.500 Thăng Tinh Thạch  5 Kết Tinh Thần Dụ Lớn
2 1.000 Thăng Tinh Thạch  4 Kết Tinh Thần Dụ Lớn
3 750 Thăng Tinh Thạch  3 Kết Tinh Thần Dụ Lớn
4 500 Thăng Tinh Thạch  2 Kết Tinh Thần Dụ Lớn
5 300 Thăng Tinh Thạch  1 Kết Tinh Thần Dụ Lớn

 CÁC CHÚ Ý CẦN BIẾT

 Chỉ tính kết quả tại Bảng Xếp Hạng Thành Tựu được cập nhật vào lúc 14:00 ngày 08.05.2019
 Quà tặng của sự kiện đều là vật phẩm KHÓA
 Cư dân có thể xem thông tin TOP 10 Thành tựu tại Xếp hạng -> Thành tựu
 Cư dân đạt xếp hạng nào sẽ nhận quà tặng tại hạng đó
 Dựa theo hạng đạt được cần chuẩn bị số ô trống nhận quà nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
 Các hộp quà có thời gian sử dụng sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đồ nhân vật đầy
 Vua Pháp Thuật Team sẽ không cấp lại vật phẩm do mất khi túi đồ nhân vật đầy
 Cần nhận thưởng trước thời gian đóng sự kiện, nếu không nhận sẽ không trao lại quà tặng


 CÁCH THỨC NHẬN QUÀ

 Tại màn hình chính chọn icon SỰ KIỆN SERVER MỚI

 
 Chọn mục Tân Nhân Vương
 

 Chọn Nhận Quà để nhận quà tặng của mình