Vang Danh Thiên Hạ

[12.04.2017]
Mỗi khi khám phá một bí mật của vùng đất mới các cư dân Vô Vưu sẽ nhận được những thành tựu cống hiến nhất định. Để tưởng thưởng và vinh danh cho các cư dân có nhiều cống hiến vì nền hòa bình đại lục, Tộc trưởng Bối Tư và 6 vị tộc trưởng gia tộc đã quyết định tổ chức hoạt động mang tên VANG DANH THIÊN HẠ cùng với nhiều quà tặng giá trị để tuyển chọn ra vua của các vị vua trên vùng đất mới Vương Tôn.
 

 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ thời điểm mở server 12.04.2017
 Thời gian kết thúc: 14:00 ngày 25.04.2017
 Địa điểm diễn ra: Server mới Vương Tôn

 NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian sự kiện các cư dân hãy nỗ lực thật nhanh để đạt được các thành tựu trong quá trình thám hiểm. Đến 14:00 ngày 25.04.2017 dựa trên Bảng Xếp Hạng - Thành Tựu 3 cư dân có xếp hạng cao nhất sẽ nhận được các quà tặng đặc biệt

 PHẦN THƯỞNG XẾP HẠNG THÀNH TỰU

Xếp Hạng   Tên vật phẩm Mô tả Số lượng
   Hạng Nhất    Thăng Tinh Thạch   Bảo thạch dùng để thăng sao cho trang bị 999
Hạng Nhì  Thăng Tinh Thạch   Bảo thạch dùng để thăng sao cho trang bị 499
Hạng Ba  Thăng Tinh Thạch   Bảo thạch dùng để thăng sao cho trang bị 199

 CÁC CHÚ Ý CẦN BIẾT

 Chỉ tính kết quả tại Bảng Xếp Hạng Thành tựu được cập nhật vào lúc 14:00 ngày 25.04.2017
 Quà tặng của sự kiện đều là vật phẩm KHÓA
 Quà tặng sẽ được trao trong 7 ngày kể từ thời điểm thông báo danh sách nhận thưởng
 Cư dân có thể xem thông tin TOP 10 Thành tựu tại Xếp hạng -> Thành tựu