Ủy Viên Lâm Thời

[10.07.2019]
Đông Huyền Thành vốn do sáu tộc chung sức xây dựng lên nhằm đào tạo học viên để truyền thừa dũng khí của các bậc tiền bối từ đó bảo vệ nền hòa bình của đại lục Vô Ưu.
 

Tại đây, chế độ học tập vô cùng nghiêm cẩn thế nhưng theo lễ kỷ niệm Đại lục Vô Ưu 10 năm ngày càng đến gần thì khí thế học tập lại càng kém, thường xảy ra chuyện trốn học. Để lập lại kỷ luật của các gia tộc, Tộc Trưởng Bối Tư đã quyết định cử các Ủy Viên Lâm Thời đi tìm các đệ tử trốn học.
 
 THỜI GIAN & ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Thời gian diễn ra: từ 18:00 - 22:00 mỗi ngày từ 11.07 đến 17.07.2019
 Cấp độ tham gia: từ 50 trở lên
 Kênh diễn ra: tất cả các Kênh của Vua Pháp Thuật

 ỦY VIÊN LÂM THỜI


 Trong thời gian sự kiện cư dân có thể đến gặp NPC Bối Tư tại Đông Huyền Thành để nhận nhiệm vụ Ủy Viên Lâm Thời
 

 Theo yêu cầu của Tộc Trưởng cư dân đến 6 địa điểm mà các đệ tử trốn học thường xuất hiện là Lê Dương Nam, Tháp Khắc Nguyên, Hư Không Mạc, Lê Dương Đảo, Quang Bình Nguyên, Trầm Thụy Lâm để yêu cầu bản kiểm điểm


 Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng từ Tộc trưởng Bối Tư
 

 
  • Sách Dịch Chuyển Mật Đạo
  • Túi Kỷ Niệm Chương Vua Pháp Thuật: sử dụng sẽ nhận Kỷ Niệm Chương
 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA SỰ KIỆN

 Phải hoàn thànhnhiệm vụ của ngày hôm trước thì mới nhận được nhiệm vụ ngày hôm sau
 Nếu không hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm trước ngày hôm sau sẽ tiếp tục các nhiệm vụ đó
 Kỷ Niệm Chương Pháp Thuật khi sử dụng sẽ nhận được Điểm sự kiện
 Túi quà, vật phẩm nhiệm vụ có thời hạn sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu Túi đồ nhân vật đầy
 Tất cả vật phẩm đổi từ sự kiện đều là vật phẩm KHÓA
 Sự kiện kết thúc vào 23:00 ngày 17.07.2019
 Tất cả vật phẩm nhiệm vụ sự kiện sẽ biến mất vào lúc 23:50 ngày 17.07.2019