Úm...ba...la... biến

[29.05.2016]
Mộ trò chơi vui nhộn dành cho các cư dân trong 01.06  này, đó là mọi người có thể cải trang thành các pet thần thú đi lang thang khắp nơi. Nếu bạn dẫn theo một thần thú mang hình dạng giống hình dạng mình biến thành thì đây sẽ là một bất ngờ đầy thú vị cho bạn lẫn những người thấy bạn.
 
 THỜI GIAN DIỄN RA

 Thời gian bắt đầu: 0:01 ngày 31.06.2016
 Thời gian kết thúc: 8:00 ngày 02.06.2016

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Cấp độ nhân vật: không phân biệt cấp độ nhân vật tham gia
 Chi phí biến hình: 100.000 Bạc/lần trong 20 phút
 Sự kiện diễn ra trên tất cả các kênh
 Nhận nhiệm vụ: tại NPC Sứ Giả Sự Kiện Tết Thiếu Nhi ở Đông Huyền Thành

 
 CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 Đến Đông Huyền Thành đối thoại với Sứ Giả Sự Kiện Tết Thiếu Nhi chọn Ta muốn biến hình
 

 Sau khi trả chi phí, sứ giả sẽ dùng pháp thuật biến bạn thành một pet ngẫu nhiên
 

 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Mỗi khi biến hình, hình dạng sẽ tồn tại trong 20 phút
 Có thể biến hình nhiều lần để có hình dạng yêu thích

 Khi ẩn và hiện lại thời trang hiệu quả biến hình sẽ mất