Tô Xán Thời Nay

Vô Ưu Đại Lục vốn được xem là vùng đất thiên đường cho những ai đặt chân đến đây. Tại đây mọi người sống chan hòa và thân ái lẫn nhau. Tuy nhiên gần đây, tộc trưởng Bối Tư điều tra được trên đất cai trị của mình xuất hiện nhiều cư dân nghèo khổ do các trận chiến chống lại ác ma kéo dài đem lại. Họ sống trong điều kiện thiếu thốn và cực khổ.
 

Không c