Tinh Linh Băng Tuyết

[18.08.2015]
Tháng 8, tháng của tựu trường và tháng bắt đầu cho chuỗi ngày bận rộn học tập và làm việc.
 
 
Tuy nhiên, đừng quên học tập và làm việc luôn phải đi đôi với giải trí nhé! Để mọi cư dân Vua Pháp Thuật có thể có những phút giây thư giãn thoải mái sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng bắt đầu từ hôm nay sự kiện LỄ HỘI MÙA THU gồm loạt hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra trên khắp mọi vùng đất của đại lục Vô Ưu.
 
 THỜI GIAN & ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Thời gian diễn ra sự kiện: từ 12:00 đến 22:00
 Ngày diễn ra sự kiện: 20.08 đến 02.09.2015

 Điều kiện tham gia: Cấp độ nhân vật 30+

 CÁCH THỨC THAM GIA

 Đ
ến Anh Vũ Cảnh, Thiên Lục Châu để đánh bại Quái Tuyết nhận Mảnh Vỡ Băng Tinh


 
  • 3 lần đầu tiên đánh bại Quái Tuyết mới nhận được Mảnh Vỡ Băng Tinh
  • Các lần sau chỉ nhận Kinh nghiệm, ngân phiếu và bảo vật
 Mang Mảnh Vỡ Băng Tinh thu thập được gặp Tinh Linh Băng Tuyết để đổi Băng Tinh Bảo Thạch


 
  • Tinh Linh Băng Tuyết có ở: Lạp Tuyết Địa, Trầm Thụy Lâm, Lê Dương Bắc, Kỵ Bình Nguyên, Quang Bình Nguyên
  • Mỗi lần chỉ đổi được 1 Băng Tinh Bảo Thạch, thời hạn sử dụng là 12 giờ
  • Dựa trên hướng dẫn của Băng Tinh Bảo Thạch để khiêu chiến Tinh Linh Băng Tuyết theo thứ tự
  • Khiêu chiến Tinh Linh Băng Tuyết 5 lần thì Băng Tinh Bảo Thạch sẽ biến mất
  • Khi khiêu chiến đúng trình tự sẽ nhận được: EXP, Ngân Phiếu, Băng Tâm
  • Nếu khiêu chiến không đúng trình tự chỉ nhận được: EXP, Ngân Phiếu
  • Mỗi lần khiêu chiến sẽ nhận được 2 điểm thưởng sự kiện
 Khi thu thập được 10 Băng Tâm hãy mang đến gặp Sứ Giả Lễ Hội để đổi lấy Bảo Rương Băng Tuyết
 
 
  • Giao 10 Băng Tâm sẽ nhận được Bảo Rương Băng Tuyết

 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT
 
 Băng Tâm, Bảo Rương Băng Tuyết có hiệu quả sử dụng đến 23:00 ngày 02.09.2015
 Băng Tâm, Bảo Rương Băng Tuyết sẽ biến mất vào 23:59 ngày 03.09.2015
 Mảnh Vỡ Băng Tinh sẽ biến mất vào 23:59 ngày 05.09.2015

 Vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu Túi đồ nhân vật bị đầy (Không tính Túi N.vụ, Pet)
 Điểm thưởng sự kiện sẽ trở về 0, Sứ Giả Lễ Hội sẽ biến mất vào 23:00 ngày 02.09.2015