Tích Lũy Sử Dụng

[18.07.2018]
Ngoài hàng loạt các chính sách hỗ trợ các cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được dễ dàng hơn, nhân dịp server dành cho dũng sĩ đang bước trên hành trình viết nên huyền thoại Chí Tôn, Vua Pháp Thuật sẽ công bố một chính sách ưu đãi mới dành cho các cư dân.
 

Với chính sách ưu đãi mới này, ngoài những nhận được các phần thưởng từ các hệ thống ưu đãi khác như trong Vua Pháp Thuật như: Nạp Vcoin nhận thưởng, Nhận điểm thưởng sự kiện khi đổi. Các cư dân khi Sử dụng Tích lũy số lượng Vàng đến mức nhất định còn nhận được các phần quà giá trị.
 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Thời gian bắt đầu: 19.07.2018
 Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 26.07.2018
 Địa điểm diễn ra: server Chí Tôn


 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Trong thời gian sự kiện khi cư dân sử dụng Vàng trong Vua Pháp Thuật cho các chức năng như: Mua vật phẩm trên Shop, Nhận ủy thác vàng, Tham gia phụ bản trả vàng hoặc các chức năng hệ thống liên quan đến Vàng. Dựa trên số vàng sử dụng tích lũy được, khi sự kiện kết thúc các cư dân sẽ nhận được quà tặng tương ứng với các mốc quà được thông báo

 Tất cả vật phẩm tặng thêm đều được KHÓA
 Các giao dịch Vàng thông qua trao đổi, mua bán, đấu giá của người chơi với nhau sẽ không được tính
 Khi sử dụng vàng xong hệ thống tự động update giá trị mới, nhân vật cần phải load lại game để thấy được cập nhật
 Trong vòng 4 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện, phải tiến hành nhận quà nếu đạt các mốc quy định từ trước.
 Sau thời gian thông báo kết thúc nếu không nhận và bị mất quà sẽ không được giải quyết.
 Các Túi Quà, Chìa Khóa đều có thời hạn sử dụng sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đầy
 Các trường hợp mất vật phẩm có thời hạn do túi đồ nhân vật đầy sẽ không được giải quyết
 
 CÁC MỐC SỬ DỤNG TRONG SỰ KIỆN

 
Sử dụng từ 5.000 đến 8.749

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 1
 Tinh Túy Linh Giáp  Dùng để tăng phẩm chất trang bị pet lên tím 10
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Sử dụng để thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 1
 Kết Tinh Thần Tu  Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 3

 Sử dụng từ 8.750 đến 12.499
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 2
 Tinh Túy Linh Giáp  Dùng để tăng phẩm chất trang bị pet lên tím 15
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Sử dụng để thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 2
 Kết Tinh Thần Tu  Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí  6

 Sử dụng từ 12.500 đến 16.249

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 3
 Tinh Túy Linh Giáp  Dùng để tăng phẩm chất trang bị pet lên tím 20
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Sử dụng để thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 3
 Kết Tinh Thần Tu  Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí  9

 Sử dụng từ 16.250 đến 19.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 4
 Tinh Túy Linh Giáp  Dùng để tăng phẩm chất trang bị pet lên tím 25
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Sử dụng để thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 4
 Kết Tinh Thần Tu  Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí  12
 Túi Quà Kỹ Năng Trung Cao Cấp  Mở nhận ngẫu nhiên 1 sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp 1

 Sử dụng từ 20.000 đến 27.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 5
 Tinh Túy Linh Giáp  Dùng để tăng phẩm chất trang bị pet lên tím 30
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Sử dụng để thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 5
 Kết Tinh Thần Tu  Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí  15
 Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp  Mở sẽ chọn 1 trong 5 sách kỹ năng trung cấp đặc biệt 1

 Sử dụng từ 28.000 trở lên
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 6
 Tinh Túy Linh Giáp  Dùng để tăng phẩm chất trang bị pet lên tím 35
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Sử dụng để thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 6
 Kết Tinh Thần Tu  Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí  18
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Cao Cấp Kinh Điển  Mở sẽ chọn 1 trong 5 sách kỹ năng cao cấp đặc biệt 1
 
 CÁC CHÚ Ý CẦN BIẾT TRONG SỰ KIỆN

 Tất cả quà tặng nhận được đều được KHÓA
 Khi nhận quà phải để trống ít nhất 6 ô trống trong Túi đồ nhân vật
 Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp
  • Sách trung cấp nhận được bao gồm 4 loại: Man Lực Trung Cấp, Ma Tâm Trung Cấp, Thuấn Ảnh Trung Cấp, Trì Độn Trung Cấp
  • Công dụng của các sách trung cấp
  Tên vật phẩm Mô tả
 Thuấn Ảnh Trung Cáp  Tăng tốc độ, giảm né tránh
 Man Lực Trung Cấp  Tăng tấn công vật lý, giảm phòng ngự vật lý
 Ma Tâm Trung Cấp  Tăng tấn công ma pháp, giảm phòng ngự ma pháp
 Trì Độn Trung Cấp  Tăng giới hạn HP, giảm tấn công
 Thần Thánh Phủ Định Trung Cấp   Tăng tỉ lệ miễn tử của pet trong quá trình thi đấu

 

HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

 HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

Sau khi kết thúc sự kiện dựa trên tổng số Vàng các bạn sử dụng có thể vào bảng Sự kiện Tích lũy để nhận quà tặng.
 
  • Vào Cách chơi -> Lợi ích -> Sự kiện Tích lũy -> Nhận
 QUY ĐỊNH KHI NHẬN QUÀ

 Kể từ thời điểm sự kiện kết thúc, cư dân có 72 tiếng để nhận quà. Vật phẩm nhận được là KHÓA
 Sau thời gian 72 tiếng nếu không nhận và có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc nhận quà, Team sẽ không chịu trách nhiệm xử lý.
 Quà tặng nhận được chỉ được tính mở mức tích lũy cao nhất.
 Các trường hợp giao dịch giữa người chơi với người chơi qua mua bán/đấu giá, trao đổi/tặng đều không được tính trong sự kiện Tích lũy.
 Nếu không thấy bảng quà tặng từ sự kiện Tích Lũy hãy xóa cache, cookie của trình duyệt webite
 Nếu có thắc mắc về sự kiện hãy liên hệ: Phone (Call): 01223798486