Tích Lũy Sử Dụng

Ngoài hàng loạt các chính sách hỗ trợ các cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được dễ dàng hơn, vào hôm nay Vua Pháp Thuật sẽ công bố một chính sách ưu đãi mới dành cho các cư dân.

Với chính sách ưu đãi mới này, ngoài những nhận được các phần thưởng từ các hệ thống ưu đãi khác như trong Vua Pháp Thuật như: Nạp Vcoin nhận thưởng, Nhận điểm thưởng sự kiện khi đổi. Các cư dân khi sử dụng tích lũy số lượng Vàng đến mức nhất định còn nhận được các phần quà giá trị.
 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Thời gian bắt đầu: từ 0:01 ngày 09.12.2016
 Thời gian kết thúc 23:59 ngày 18.12.2016
 Địa điểm diễn ra: Ngọc Lâm - Long Mã - Thiên Tôn - Huyền Vũ

 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


Trong thời gian sự kiện khi cư dân sử dụng Vàng trong Vua Pháp Thuật cho các chức năng như: Mua vật phẩm trên Shop, Nhận ủy thác vàng, Tham gia phụ bản trả vàng hoặc các chức năng hệ thống liên quan đến Vàng. Dựa trên số vàng sử dụng tích lũy được, khi sự kiện kết thúc các cư dân sẽ nhận được quà tặng tương ứng với các mốc quà được thông báo

 Tất cả vật phẩm tặng thêm đều được KHÓA
 Các giao dịch Vàng thông qua trao đổi, mua bán, đấu giá của người chơi với nhau sẽ không được tính
 Khi sử dụng vàng xong hệ thống tự động update giá trị mới, nhân vật cần phải load lại game để thấy được cập nhật
 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện, phải tiến hành nhận quà nếu đạt các mốc quy định từ trước.
 Sau thời gian thông báo kết thúc nếu không nhận và bị mất quà sẽ không được giải quyết.
 Các Túi Quà, Chìa Khóa đều có thời hạn sử dụng sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đầy
 Các trường hợp mất vật phẩm có thời hạn do túi đồ nhân vật đầy sẽ không được giải quyết

 
 CÁC MỐC SỰ KIỆN

 Sử dụng từ 10.000 đến 20.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng 
 Kết Tinh Thần Tu   Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí              10
 Hoa Tinh Tú  Kết tinh sao trời dùng để thăng phẩm chất tinh cung 130
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch  Sử dụng nhận 50 Bụi Ấn Thạch 5
 Túi Thiên Phú Thạch Lam  Ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch xanh lam 1
 Pha Lê Thần Giới  Bảo vật sử dụng để tăng vòng thần khí 5

 Sử dụng từ 21.000 đến 31.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng 
 Kết Tinh Thần Tu   Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí              10
 Hoa Tinh Tú  Kết tinh sao trời dùng để thăng phẩm chất tinh cung 160
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch  Sử dụng nhận 50 Bụi Ấn Thạch 5
 Túi Thiên Phú Thạch Lam  Ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch xanh lam 2
 Pha Lê Thần Giới  Bảo vật sử dụng để tăng vòng thần khí 10

 Sử dụng từ 32.000 đến 42.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng 
 Kết Tinh Thần Tu   Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí              15
 Hoa Tinh Tú  Kết tinh sao trời dùng để thăng phẩm chất tinh cung 190
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch  Sử dụng nhận 50 Bụi Ấn Thạch 6
 Túi Thiên Phú Thạch Lam  Ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch xanh lam 3
 Pha Lê Thần Giới  Bảo vật sử dụng để tăng vòng thần khí 15
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp  Quay số nhận 1 sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp 1

 Sử dụng từ 43.000 đến 53.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng 
 Kết Tinh Thần Tu   Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí   15
 Hoa Tinh Tú  Kết tinh sao trời dùng để thăng phẩm chất tinh cung 220
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch  Sử dụng nhận 50 Bụi Ấn Thạch 6
 Túi Thiên Phú Thạch Lam  Ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch xanh lam 4
 Pha Lê Thần Giới  Bảo vật sử dụng để tăng vòng thần khí 20
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp  Quay số nhận 1 sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp 2

 Sử dụng từ 54.000 đến 64.999