Tích Lũy Sử Dụng

Ngoài hàng loạt các chính sách hỗ trợ các cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được dễ dàng hơn, vào hôm nay Vua Pháp Thuật sẽ công bố một chính sách ưu đãi mới dành cho các cư dân.

Với chính sách ưu đãi mới này, ngoài những nhận được các phần thưởng từ các hệ thống ưu đãi khác như trong Vua Pháp Thuật như: Nạp Vcoin nhận thưởng, Nhận điểm thưởng sự kiện khi đổi. Các cư dân khi sử dụng tích lũy số lượng Vàng đến mức nhất định còn nhận được các phần quà giá trị.

 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Thời gian bắt đầu: từ 18:00 ngày 24.05.2016
 Thời gian kết thúc 23:59 ngày 31.05.2016
 Địa điểm diễn ra: tất cả các server của Vua Pháp Thuật

 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 
Trong thời gian sự kiện khi cư dân sử dụng Vàng trong Vua Pháp Thuật cho các chức năng như: Mua vật phẩm trên Shop, Nhận ủy thác vàng, Tham gia phụ bản trả vàng hoặc các chức năng hệ thống liên quan đến Vàng. Dựa trên số vàng sử dụng tích lũy được, khi sự kiện kết thúc các cư dân sẽ nhận được quà tặng tương ứng với các mốc quà được thông báo

 Tất cả vật phẩm tặng thêm đều được KHÓA
 Các giao dịch Vàng thông qua trao đổi, mua bán, đấu giá của người chơi với nhau sẽ không được tính
 Khi sử dụng vàng xong hệ thống tự động update giá trị mới, nhân vật cần phải load lại game để thấy được cập nhật
 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện, phải tiến hành nhận quà nếu đạt các mốc quy định từ trước.
 Sau thời gian thông báo kết thúc nếu không nhận và bị mất quà sẽ không được giải quyết.
 Các Túi Quà, Chìa Khóa đều có thời hạn sử dụng sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đầy
 Các trường hợp mất vật phẩm có thời hạn do túi đồ nhân vật đầy sẽ không được giải quyết

 
 CÁC MỐC SỰ KIỆN

 Sử dụng từ 2.500 đến 4.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng 
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch   Khi sử dụng nhận được 50 Bụi Ấn Thạch      1
 Tinh Hồn Linh Giáp  Bảo thạch dùng tăng phẩm chất trang bị pet lên cam 1
 Mảnh Vỡ Linh Giáp  Mảnh vỡ thần kỳ giúp thăng cấp trang bị pet 2

 Sử dụng từ 5.000 đến 8.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng 
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch   Khi sử dụng nhận được 50 Bụi Ấn Thạch      2
 Tinh Hồn Linh Giáp  Bảo thạch dùng tăng phẩm chất trang bị pet lên cam 2
 Mảnh Vỡ Linh Giáp  Mảnh vỡ thần kỳ giúp thăng cấp trang bị pet 4
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 1

 Sử dụng từ 9.000 đến 13.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng 
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch   Khi sử dụng nhận được 50 Bụi Ấn Thạch      3
 Tinh Hồn Linh Giáp  Bảo thạch dùng tăng phẩm chất trang bị pet lên cam 3
 Mảnh Vỡ Linh Giáp  Mảnh vỡ thần kỳ giúp thăng cấp trang bị pet 5
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 2
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp  Quay số nhận 1 sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp 1

 Sử dụng từ 14.000 đến 19.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng 
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch   Khi sử dụng nhận được 50 Bụi Ấn Thạch      4
 Tinh Hồn Linh Giáp  Bảo thạch dùng tăng phẩm chất trang bị pet lên cam 4
 Mảnh Vỡ Linh Giáp  Mảnh vỡ thần kỳ giúp thăng cấp trang bị pet 8
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 3
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp  Quay số nhận 1 sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp 2

 Sử dụng từ 20.000 trở lên
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng 
 Mảnh Vỡ Ấn Thạch   Khi sử dụng nhận được 50 Bụi Ấn Thạch      5
 Tinh Hồn Linh Giáp  Bảo thạch dùng tăng phẩm chất trang bị pet lên cam 5
 Mảnh Vỡ Linh Giáp  Mảnh vỡ thần kỳ giúp thăng cấp trang bị pet 10
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 4
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp  Quay số nhận 1 sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp 5
 
 CÁC LƯU Ý VỀ QUÀ TẶNG

 Khi nhận quà cần lưu ý như sau:
 
  • Số ô trong Túi đồ nhân vật (Không tính túi N.Vụ và Pet) phải nhiều hơn 2 ô so với số quà nhận
  • Các vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào Túi tạm thời mà sẽ mất đi
  • Quà trong các túi quà là quà khóa
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp: Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các loại sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp. Đặc biệt có thể nhận được Ma Tâm Trung Cấp, Thuấn Ảnh Trung Cấp, Man Lực Trung Cấp, Trì Độn Trung Cấp

 

HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

 HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ