Tích Lũy Sử Dụng

Ngoài hàng loạt các chính sách hỗ trợ các cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được dễ dàng hơn, nhân dịp Server King Kong được ra mắt Vua Pháp Thuật sẽ công bố một chính sách ưu đãi mới dành cho các cư dân.
 

Với chính sách ưu đãi mới này, ngoài những nhận được các phần thưởng từ các hệ thống ưu đãi khác như trong Vua Pháp Thuật như: Nạp Vcoin nhận thưởng, Nhận điểm thưởng sự kiện khi đổi. Các cư dân khi Sử dụng Tích lũy số lượng Vàng đến mức nhất định còn nhận được các phần quà giá trị.
 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Thời gian bắt đầu: 03.02.2016
 Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 14.02.2016
 Địa điểm diễn ra: server King Kong


 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Trong thời gian sự kiện khi cư dân sử dụng Vàng trong Vua Pháp Thuật cho các chức năng như: Mua vật phẩm trên Shop, Nhận ủy thác vàng, Tham gia phụ bản trả vàng hoặc các chức năng hệ thống liên quan đến Vàng. Dựa trên số vàng sử dụng tích lũy được, khi sự kiện kết thúc các cư dân sẽ nhận được quà tặng tương ứng với các mốc quà được thông báo

 Tất cả vật phẩm tặng thêm đều được KHÓA
 Các giao dịch Vàng thông qua trao đổi, mua bán, đấu giá của người chơi với nhau sẽ không được tính
 Khi sử dụng vàng xong hệ thống tự động update giá trị mới, nhân vật cần phải load lại game để thấy được cập nhật
 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện, phải tiến hành nhận quà nếu đạt các mốc quy định từ trước.
 Sau thời gian thông báo kết thúc nếu không nhận và bị mất quà sẽ không được giải quyết.
 Các Túi Quà, Chìa Khóa đều có thời hạn sử dụng sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đầy
 Các trường hợp mất vật phẩm có thời hạn do túi đồ nhân vật đầy sẽ không được giải quyết
 
 CÁC MỐC SỬ DỤNG TRONG SỰ KIỆN

 
Sử dụng từ 2.500 đến 4.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Thăng Tinh Thạch  Dùng để thăng sao, cường hóa sức mạnh trang bị 50
 Túi Nguyên Liệu Cấp 4   Nhận ngẫu nhiên được 1 trong các loại nguyên liệu cấp 4           1

 Sử dụng từ 5.000 đến 9.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Thăng Tinh Thạch  Dùng để thăng sao, cường hóa sức mạnh trang bị 100
 Túi Nguyên Liệu Cấp 4  Nhận ngẫu nhiên được 1 trong các loại nguyên liệu cấp 4 2
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp   Sách tăng cấp độ cho các pet kỹ năng hệ cao cấp 1
 
 Sử dụng từ 10.000 đến 19.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Thăng Tinh Thạch  Dùng để thăng sao, cường hóa sức mạnh trang bị 200
 Túi Nguyên Liệu Cấp 4  Nhận ngẫu nhiên được 1 trong các loại nguyên liệu cấp 4 3
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp   Sách tăng cấp độ cho các pet kỹ năng hệ cao cấp 2
 Kết Tinh Thần Tu  Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho chức năng thần khí 10
 Sử dụng từ 20.000 trở lên
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Thăng Tinh Thạch  Dùng để thăng sao, cường hóa sức mạnh trang bị 400
 Túi Nguyên Liệu Cấp 4  Nhận ngẫu nhiên được 1 trong các loại nguyên liệu cấp 4 4
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp   Sách tăng cấp độ cho các pet kỹ năng hệ cao cấp 3
 Kết Tinh Thần Tu  Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho chức năng thần khí 20
 Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp  Chọn 1 trong 5 sách kỹ năng Pet đặc biệt để nhận (*) 1

 CÁC CHÚ Ý CẦN BIẾT TRONG SỰ KIỆN

 Tất cả quà tặng nhận được đều được KHÓA
 Khi nhận quà ở mốc 20.000 trở lên phải để trống ít nhất 6 ô trống trong Túi đồ nhân vật
 Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp
  • Sách trung cấp nhận được bao gồm 4 loại: Man Lực Trung Cấp, Ma Tâm Trung Cấp, Thuấn Ảnh Trung Cấp, Trì Độn Trung Cấp
  • Công dụng của các sách trung cấp
  Tên vật phẩm Mô tả
 Thuấn Ảnh Trung Cáp  Tăng tốc độ, giảm né tránh
 Man Lực Trung Cấp  Tăng tấn công vật lý, giảm phòng ngự vật lý
 Ma Tâm Trung Cấp  Tăng tấn công ma pháp, giảm phòng ngự ma pháp
 Trì Độn Trung Cấp  Tăng giới hạn HP, giảm tấn công
 Thần Thánh Phủ Định Trung Cấp   Tăng tỉ lệ miễn tử của pet trong quá trình thi đấu

HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

 HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ